Sygehuset: Vågn op politikere - det er nu det er sandhedens time

20. september 2019, 13.31

SYGEHUSET Lægefaglig direktør Jens Friis Bak, Hospitalsenhed Vest foreslog for et år siden i en »fortrolig« mail til sundhedsdirektøren i regionen, Ole Thomsen, en lang række nedskæringer på Silkeborg Sygehus bag ryggen på sine kolleger i hospitalsledelsen i Midt (Viborg-Silkeborg).

I stedet for at fyre Jens Friis Bak, fyrede Ole Thomsen få dage senere den hospitalsledelse, som Jens Friis Bak gik bag ryggen på! Pressen mere end antydede et personligt venskab mellem Ole Thomsen og Jens Friis Bak.

Jens Friis Baks foreslog i sin fortrolige mail:

1) Reduktion af antal ambulante patienter i Silkeborg.

2) Reduktion af antal overlæger i Diagnostisk Center i Silkeborg.

3) Flytning af de intensive, højt specialiserede genoptræningssenge (NISA) for hjerteskadede patienter fra Silkeborg til Viborg.

4) Lukning af Smerteklinikken i Silkeborg.

5) Reduktion med én ledende overlæge i Diagnostisk Center.

Jens Friis Baks fortrolig mail udstiller, hvordan arbejdsgangene i den øverste, inkompetente ledelse i regionen fungerer:

1) Ole Thomsen foreslog en besparelse på hele 60 millioner på det ambulante område, som rammer Silkeborg specielt hårdt, da mere end hver femte nyudredning i Region Midt foregår i Silkeborg, og da sygehuset er gået forrest i at omdanne indlagte til ambulante forløb.

2) Diagnostisk Center må reducere antallet af overlæger pga. en historisk stor besparelse på 5,7% af budgettet.

3) Endnu en NISA-seng i Silkeborg lukkes, skønt politikerne i 2015 besluttede at opnormere NISA-sengene, som indtjente millioner til regionen, da mange patienter kommer fra hele landet.

4) Ole Thomsen har udpeget Jens Friis Bak som formand for en gruppe, der bl.a. skal vurdere Smerteklinikken i Silkeborg!

5) Den nye hospitalsledelse miskrediterer en ledende overlæge i Silkeborg ved at sende »fortrolige« og usande mail (beskrevet i MJA) og underdrive besparelserne i Silkeborg.

Ole Thomsen undgår ikke mistanken om, at den nye hospitalsledelse er håndplukket og har fået en bunden opgave med at fyre den lokale ledende overlæger i Silkeborg (der også er medlem af Regionsrådet), som havde rygraden til at udtale skarp kritik af den regionale ledelsesstil. En kritik som regionens medarbejderudvalg og store dele af pressen er enige i.

Der skal ryddes op i det ledelsesmæssige morads, som fremmer en syg kultur med usande og fortrolige mails, og hvor de bedste hospitalsledelser fyres, mens de inkompetente forbliver.

Aktion udbedes omgående fra både regionspolitikere og lokale politikere.

Silkeborg sygehus SKAL overleve - med egen hospitalsledelse.