Magtmisbrug, valgfusk og valgsvindel

7. november 2020, 08.06

VENSTRE Begår man ulovlige forsøg på at påvirke resultatet af et valg, er der tale om valgfusk eller valgsvindel.

Som eksempler på dette kan anføres f.eks følgende - forhindre kandidater i at fremlægge deres synspunkter i medierne - afgivelse af falske stemmer - manipulering af valglister.

I sagen omkring nu forhenværende folketingskandidat og forhenværende medlem af Venstre, Gitte Willumsens kandidatur til Folketinget, er ordet valgfusk eller valgsvindel ofte blevet sagt og skrevet.

Det gælder valget i marts 2020 af kredsbestyrelsen, Silkeborg Nord, hvor Nikolaj Møller Jensen fra VU blev valgt som formand for kredsbestyrelsen.

Det har nu vist sig, at det er tvivlsomt, at han ifølge de gældende vedtægter var valgbar, ligesom der stilles spørgsmålstegn ved, om alle der stemte på ham, var stemmeberettigede.

Det gælder selve opstillingsmødet den 26. september, hvor der nu er meget stærke indicier på, at der var tale om en manipuleret valgliste med det formål at forhindre, at Gitte Willumsen blev valgt.

Nogen har tilsyneladende ulovligt, i deres bestræbelser på at tilgodese egne og andres interesser, misbrugt deres magt på bekostning af et dygtigt, troværdigt og kompetent medlem af Venstre, medlem byrådet, udvalgsformand og folketingskandidat. Altsammen nu desværre »tidligere«

Poul Dahl

Det gælder byrådsgruppens beslutning den 13. oktober, hvor man besluttede at ekskludere Gitte Willumsen. Angiveligt med den begrundelse at Gitte Willumsen ved flere lejligheder havde tilladt sig at give udtryk for sine holdninger i medierne.

På baggrund af mit personlige kendskab til det, der er foregået i denne sag, er jeg ikke i tvivl. Det er endog meget stærke indicier på, at der i flere forhold i denne sag er tale om valgfusk og valgsvindel.

Nogen har tilsyneladende ulovligt, i deres bestræbelser på at tilgodese egne og andres interesser, misbrugt deres magt på bekostning af et dygtigt, troværdigt og kompetent medlem af Venstre, medlem byrådet, udvalgsformand og folketingskandidat. Altsammen nu desværre »tidligere«.

Det bør få andre konsekvenser.