Radikale vil fortsætte udviklingen af regionshospitalet

15. maj 2020, 08.00

Foto: Jakob Stigsen Andersen

REGIONSHOSPITALET Bølgerne har stadig ikke lagt sig efter ledende overlæge Ulrich Fredberg (UF) indgik en fratrædelsesaftale i forrige uge. Det har føget med medicinske diskussioner. For langt de fleste borgere i Silkeborg, og en del andre, er det nu noget andet som fylder mest. Nemlig Ulrich Fredbergs utrættelige indsats for at skabe et regionshospital med helt egen udviklingsprofil.

Sygehuset har i en årrække skabt nye tilgange til behandlinger, og medarbejderne er meget tilfredse med deres arbejdsplads. Hele Silkeborg er med rette stolte af deres hospital.

Derfor er det også fuldt forståeligt, at man nu er skeptisk overfor, hvad der skal ske. Nogle frygter, at regionshospitalet skal nedlægges. Andre at udviklingsopgaverne skal flyttes.

Det er imidlertid ikke tilfældet, sådan som Radikale Venstre ser på sagen. Vi var med til at udforme udtalelsen fra forretningsudvalget og støtter varmt, at Region Midt fortsat ønsker, at Regionshospitalet i Silkeborg skal være et udviklingshospital.

I samme udtalelse blev det slået fast, at der fortsat skal forskes i lavdosis-CT-scanninger, som bl.a. flere praktiserende læger har udtalt, de gerne vil beholde som mulig undersøgelsesmetode.

Fra radikal side kan vi tilføje, at vi ønsker at bakke op om, at Regionshospitalet i Silkeborg bevarer sin entreprenørånd og evne til at forny behandlingsmetoder. Ingen tvivl om, at der er en stor opgave i at holde fast i tilgangen i den nuværende situation, men der er, også fra Radikal side, et stærkt ønske om at investere i Silkeborg også under de kommende budgetforhandlinger. Vi skal bevare og styrke Regionshospitalet i Silkeborg som udviklingshospitalet i Region Midt.