Fremtidens Søhøjland i billeder

Hvordan ser naturen i Søhøjlandet ud i fremtiden? Naturvejleder Jan Kjærgaard tager os i fantasien med på en hurtig tur rundt i Søhøjlandet år 2100. Læs mere under billederne

16. november 2019, 14.58

SKOVENE - De fleste træer i de midtjyske skove - bøg, eg, ask, ær, avnbøg og lind - befinder sig tæt på deres nordlige udbredelsesgrænse og har stort set kunnet klare temperaturstigningerne. Lind vil faktisk gå frem, da den har vanskeligt ved at sætte spiringsdygtige frø med de nuværende temperaturer. Nåletræer som rødgran har det til gengæld svært, især på grund af milde vintre. Flere ekstreme storme vælter jævnligt træer i skovene. Især nåletræer er udsatte for stormfald. Dværgpalmer og kaktus ses nu flere steder i Silkeborgskovene og i villahaverne. Og rødtræer og ægte kastanjetræer, hvor kastanierne kan spises, er efterhånden et almindeligt syn i den midtjyske natur. Foto: Jens Anker Tvedebrink