DET ER DIT VALG - KV21

Udledningerne - tid til at tænke på miljøet

20. oktober 2021, 12.12

SPILDEVAND Et hovedfokus for Skanderborg Byråd må være at få sat en snarlig stopper for de mange ulovlige udledninger af urenset og fortyndet spildevand.

Fx kan det nævnes, at der ulovligt udledes - ifølge målerdata - op til 33.000 m3 urenset, fortyndet spildevand om året blot 40 meter fra den vestlige badebro ved badeområdet Sdr. Ege i Ry. Mellem 2016 og 2020 er der udledt 100.000 m3 overløbsvand på denne lokalitet, hvor rigtig mange bader. Dette er utilstedeligt.

Et hovedfokus for Skanderborg Byråd må være at få sat en snarlig stopper for de mange ulovlige udledninger af urenset og fortyndet spildevand

Anders Rosenstand Laugesen (V)

Ved Stilling Sø opleves der også lejlighedsvis store ulovlige overløb ca. 150 m fra Stilling strand. Jeg har ikke målerdata fra dette overløbssted, men på internettet ses der videoer, der klart viser, at der historisk har været tale om meget store overløb af urenset og fortyndet spildevand.

Også renseanlæggene er den gal med. P.t. er renseanlæggene i både Ry og Gl. Rye i ulovlig drift uden de nødvendige udledningstilladelser. Renseanlæggene og kloaknettene er p.t. overbelastede med den konsekvens, at risikoen for overløb stiger.

Det er på den ene side glædeligt, at økonomiudvalget netop, på min opfordring, har besluttet, at kommunen og forsyningen skal undersøge muligheden for en fremrykning af en række indsatser, der kan reducere udledninger og overløb af spildevand. På den anden side er det yderst bekymrende at læse kommunens offentlige udmelding om, at kommunens fagmedarbejdere ikke er »fagligt bekymrede« for miljørisici. Miljøstyrelsen vurderede i 2017, at kloakvand er det største problem for vandløbenes kvalitet. Det er også velkendt, at spildevandsoverløb forøger risikoen for blågrønalger og potentielt kan forårsage hududslæt hos badende. Det er altså tid til at tænke mere på miljøet i Skanderborg Kommune.

Indlæser debat