Behov for friske kræfter i byrådet

Udgivet:11. november 2021, 12.58

Læsetid:2 minutter

Af Mette Nøhr. Grønhøjvej 33 Hammel, byrådskandidat for Det Konservative Folkeparti i Favrskov

2 år siden

VALGFRIHED Jeg mener, der er behov for friske kræfter i Favrskov Byråd. Ny energi. Nye øjne, der kan, vil og ikke mindst tør udfordre den systemtænkning og »det plejer vi«-tankegang, som fylder en del i byrådet.

Når jeg følger byrådsmøderne, slår det mig tit, at borgerne fylder for lidt og systemet for meget. Jeg savner en klar rollefordeling, så man kan høre forskel på politikere og forvaltning. Det kan være svært. Selvfølgelig skal vi som folkevalgte lytte til forvaltningen, men vi skal insistere på, at det er politikerne, der træffer de overordnede beslutninger og står på mål for dem.

Jeg har stor respekt for byrådets erfarne politikere, der valgperiode på valgperiode har kæmpet for at skabe en bedre kommune. Det er godt, at mange af dem er klar til endnu en tørn i demokratiets tjeneste, fordi vi har brug for deres viden og engagement. Men vi har altså også brug for nye kræfter, der bringer nye perspektiver ind i det politiske arbejde. Jeg tænker, at en god blanding af erfaring og fornyelse vil være godt for Favrskov.

Kommer jeg i byrådet, vil I høre mig tale meget om valgfrihed, fordi jeg mener, at den enkelte skal have mere indflydelse på eget liv. Det gælder fra vugge til grav. I vil høre mig tale om borgerinddragelse. Jeg vil kæmpe for, at udviklingen og væksten i højere grad end i dag kommer hele kommunen til gavn. Jeg vil styrke den kollektive trafik. Jeg vil kæmpe for at gøre kommunen mere erhvervsvenlig, så vi kan gøre det endnu mere attraktivt at drive virksomhed og skabe arbejdspladser i Favrskov. Jeg vil kæmpe for, at vi får fremrykket byggeriet af den nye motortrafikvej mellem Aarhus og Hammel.

Jeg vil kæmpe for at få frisklavet mad på menuen på alle plejehjem.