Ry Bytorv - en arvesag fra 2006

8. juni 2020, 08.06

BYTORVET Byggeriet på Ry Bytorv skaber naturligt stærke følelser, nu hvor den første bygning er rejst. Uanset om man glædes over projektet eller begræder det, så er det Ry Byråd, der er helten eller skurken i denne sag. Det var dem, der for 14 år siden traf de helt afgørende beslutninger, solgte jorden til projektet og skabte hele grundlaget for byggeriet.

Ry Bytorv er på den måde en arvesag. En tvangsarv. Det nuværende byråd har ikke kunnet ændre ret meget på projektet - fx byggehøjder, fordi de gamle aftaler mellem Ry Byråd og Ry Bytorv stadig gælder.

Uden disse aftaler og hvis kommunen stadig ejede grunden, havde både projekt og proces formodentlig set helt anderledes ud. Borgerne i Ry havde fået langt mere indflydelse på projektet, sådan som der har været inddragende processer om Ry Øst, byudvikling i Låsby og Stationstorvet.

Kernen i sagen er Ry Byråds aftale med ejerne af Ry Bytorv. Sammen med en lokalplan blev der i 2006 indgået en såkaldt salgsaftale, hvor kommunal jord - herunder dele af Randersvej - blev solgt til Ry Bytorv. Det er især denne aftale, hvor Ry Byråd med den ene hånd giver tilladelse til højt og massivt byggeri og med den anden hånd sælger egen jord til projektet, som giver bindingerne.

Første fase af Ry Bytorv blev hurtigt bygget, men resten blev pga. af finanskrisen aldrig gjort færdig.

For et par år siden bad Ry Bytorv så om at få revideret den oprindelige lokalplan. Ønsket var mindre massivt byggeri, ingen p-kælder og butik, men stadig byggeri i 4. etager. Under den politiske behandling blev det - på min foranledning - undersøgt og juridisk vurderet, om det var muligt for Skanderborg Kommune at stille krav om at reducere højden til fx to etager i en ny lokalplan.

Her var svaret, at det ville være et klart aftalebrud. Netop fordi retten til at bygge højt og massivt er kædet tæt sammen med salgsaftalen. Hvis byggemulighederne blev reduceret i en ny lokalplan, ville Ry Bytorv kunne forlange erstatning. Hvis det skulle komme til en retsag, ville Skanderborg Kommune tabe med et brag.

Derfor var det reelt kun muligt at lave mindre justeringer i den nye lokalplan, som gælder i dag for Ry Bytorv. Havde byrådet sagt nej til en ny lokalplan, ville den gamle stadig gælde med mulighed for at bygge langt mere massivt.

Selvom jeg gerne havde set en mere inddragende proces og færre etager i anden fase af Ry Bytorv, har jeg også måttet erkende, at »slaget om Ry Bytorv og især højden« på bygningerne foregik i 2006, hvor SF i øvrigt var det eneste parti, der stemte imod, da Skanderborg Byråd året efter skulle godkende beslutningen fra Ry Byråd.