Sikker skolevej, glade børn, rolige bilister - også i Dalvejskvartet

14. april 2021, 11.56

Der er trængsel på skolevejen til Balleskolen her i krydset Dalvejen-Dalvangen-Daltoften. Foto: Michelle Gamskær Foldager

Trafik Hermed en åben appel til Plan- og Vejudvalget og Vej- og Trafikforvaltningen samt alle dem, som også kerer sig om børnene og deres sikkerhed: NU skal der bygges. Og vi beder derfor også om følgende:

• Cykelsti, dobbeltsporet, på Dalvejen. Det kunne være i højre side, på vej ned mod centrum.

• Fortov på begge sider, eller blot den ene, så barnevogne og fodgængere fortsat tilgodeses.

• Fodgængerfelt - tydeligt markeret med striber, blinklys og helle.

• Indkørslen til institutionen Dalhaven skal flyttes, så man kører ind direkte fra Dalvejen og i en bue ud igen til samme. Indkørslen via Daltoften bør nedlægges.

• Permanent hastighedsbegrænsning til 40 km/t på hele Dalvejen. Ikke kun en opfordring.

• Etablering af flere chikaner, hvormed hastigheden på biler tvinges ned.

Hvorfor?

Dalkvarteret er pludseligt blevet et trafikalt knudepunkt. Særligt slemt er det for bløde trafikanter - for vores skolebørn.

Vi skal ikke have flere farlige situationer, kaotiske morgener m.v. Derimod skal vi skabe mere enkle og oversigtbare forhold for alle trafikanter, små som store, men først og fremmest for vores børn

Maria D. Jørgensen og Susanne Gade Clausen

Brokbjergvej lukkes nu og Viborgvej udbygges. Dermed er Dalvejen blevet hovedfærdselsåre. Oveni kommer den gennemgående færdsel fra det nye Gubsøkvarter samt Højmarkskvarteret. Kommunens egen trafikmåling bekræfter dette. Hvad områdets beboere i årevis har frygtet, udmøntes i disse dage. Og det bliver kun værre. Det nye kryds vil genere mere trafik. Men hjælpen er nær:

Trafiksikker skolevej

Ja, vi skal ikke have flere farlige situationer, kaotiske morgener m.v. Derimod skal vi skabe mere enkle og oversigtbare forhold for alle trafikanter, små som store, men først og fremmest for vores børn. Måske det kan blive så godt og tilgængeligt at færdes på cykel, så selv de voksne også får lyst at aflevere eller ledsage børn på to hjul, frem for i hurtigkørende biler.

Det hedder først og fremmest: Cykelsti + fodgængerfelt + omlagt adgang. OG så kommer overblik + hastighedsnedsættelse. Det er billigt, det er nemt, det er NU. Før »nærvedhændelser« og utryghed bliver til reelle færdselsulykker. Kontakt os gerne for nærmere info og inspiration.

Indlæser debat...