Hvorfor vil Viborg og Silkeborg ikke have den bedste løsning for rute 26?

Udgivet:27. oktober 2021, 12.16

Læsetid:2 minutter

Af Kristian Lindskov. Hedevej 27 Herskind Hede

VEJANLÆG Stærke politiske kræfter i Viborg ønsker at fremrykke beslutningen om anlæggelse af en motortrafikvej ad rute 26, mellem Søbyvad og Aarhus.

Transportudvalget besluttede for nogle måneder siden, at der skal anlægges en motortrafikvej ad rute 26, som skal gå syd om Lading sø. Det blev besluttet, at arbejdet først skal påbegyndes år 2031. Den politiske beslutning blev taget selv om:

• VVM-rapporten klart anbefalede, at rute 26 skal gå nord om Lading by.

• Vejdirektoratet anbefalede, at rute 26 skal gå nord om Lading by.

Kan borgerne i Viborg og Silkeborg Kommuner ikke bare være ligeglade med hvilken løsning, der blev besluttet mellem Søbyvad og Aarhus, ad rute 26?

Transportudvalget har tilsidesat en interessant mulighed:

• Ved en nordlig løsning, nord om Lading by, er det muligt på et senere tidspunkt at udbygge rute 26 direkte til »Djurslandmotorvejen«, ved Søften.

• Borgerne i Viborg og i Silkeborg vil via dette »hængsel« kunne afkorte transporttiden til Aarhus Nord, Skejby Sygehus og Aarhus Lufthavn.

Derudover er følgende gældende:

• Skanderborg kommune og Skanderborg Byråd er imod den sydlige linjeføring.

• Det daværende Århus Amt ønskede at rute 26 skulle nord om Lading By.

• Den sydlige linjeføring vil ødelægge mest natur

• Den sydlige linjeføring vil gå gennem en del af fredningen omkring Lading Sø.

• Den sydlige linjeføring vil give flere støjproblemer - end ved den nordlige linjeføring, der kan nedgraves

• Den sydlige linjeføring vil gå gennem et kulturarvsareal, og det vil overskygge oplevelsen af Borum Eshøj, der er af national interesse.

• Den sydlige linjeføring vil forløbe tæt ved Lading Sø, gå over Borum Møllebæk på en 17 meter høj og 225 meter lang betonbro, som er vanskelig af støjdæmpe.

• En sydlige linjeføring tæt ved Lading Sø vil jævnligt blive ramt af tæt tåge.

Det er mit håb at politikere i Viborg og Silkeborg har mod til at stille skarpe spørgsmål til vore landspolitikere i Transportudvalget.

Vejen er jo ikke bygget endnu. Hvorfor vælge den dårligste løsning?