Tidlig dialog giver de bedste løsninger

9. september 2021, 10.48

BYUDVIKLING Heldigvis er der masser af gode ideer og holdninger til, hvordan vores byer og landsbyer skal udvikle sig i Skanderborg Kommune. Hvad enten der skal laves nye boligområder, bygges huse i midtbyerne eller anlægges veje, stier eller energianlæg.

Udfordringen er at få tænkt flest mulige af de gode ideer ind i det endelige projekt. Det er lettere sagt end gjort, men jo tidligere dialogen starter, jo mere kvalificeret og gennemarbejdet bliver det endelige projekt - også selvom alle ikke er enige, når der skal træffes en endelig beslutning.

Processen kræver selvfølgelig mere tid og flere møder end en normal planlægningsproces. Men det er det hele værd

Claus Leick (SF)

Det er tidligere gået lige stærkt nok med nogle af beslutningsprocesserne i de store byudviklingsprojekter i Skanderborg Kommune. Heldigvis er byrådet blevet klogere og i de sidste par år er mange større projekter kørt efter en anden skabelon, hvor der er fokus på tidlig dialog med kommunens borgere og virksomheder.

Konkret betyder det, at byrådet ikke forholder sig til, om de vil sætte gang i planlægningen af et projekt, før der været gennemført en tidlig dialog. Her kan projektmagere på et offentligt møde fortælle borgere og politikere om deres idé. Der er desuden mulighed for at indsende skriftlige bemærkninger og først herefter tager byrådet stilling til, om projektet overhovedet skal sættes i gang og evt. hvordan.

Formålet med denne proces er bl.a. at projektmagerne kan få ideer fra borgerne, som måske kan gøre projektet endnu bedre. Den tidligere dialog kan også overbevise borgere og politikere om, at projektet er en dårlig idé og som måske slet ikke bør sættes i gang.

Processen kræver selvfølgelig mere tid og flere møder end en normal planlægningsproces. Men det er det hele værd.

Lige nu bliver processen med tidlig dialog brugt i forbindelse med en politisk behandling af fire solcelle-projekter i Skanderborg Kommune. Politisk er der ikke taget stilling til noget som helst, før projekterne har være i tidlig dialog med udendørs borgermøder på de lokaliteter, hvor solcellerne er tænkt placeret.

Først når møderne har været afholdt suppleret med skriftlige høringssvar, skal byrådet vurdere, hvorvidt og i hvilket omfang der skal etableres solcelleparker. Hvis svaret bliver »ja« starter den egent-lige lokalplanproces med nye høringer og borgeremøder.

Princippet med tidlig dialog er i øvrigt også en del af den nye landdistriktspolitik, hvor kommunens landsbyer opfordres til at nedsætte lokale dialoggrupper, som i en tidlig fase kan drøfte og kvalificere projekter, før de skal behandles politisk. SF har lagt stor vægt på at få indført principperne med tidlig dialog, fordi det er sund fornuft. Men det er også en arbejdsform, som hele tiden skal udvikles, justeres og blive endnu bedre i de kommende år.

Forkortet af redaktionen

Indlæser debat...