Klimakronik: På vej mod grønnere energi

19. oktober 2019, 08.00

Klima og grøn omstilling er på dagsordenen overalt. »For meget« vil nogle hævde. »Ikke nok« siger andre. Men lige meget hvad, giver det vel mening, at vi alle sammen passer på vores omgivelser og skåner miljøet mest muligt?

Lige nu er manges øjne rettet mod produktionen af energi. Forsyningsselskaber overalt møder krav om øget indsats indenfor grøn omstilling. Også i Silkeborg. I Silkeborg Forsyning har vi fokus på grønnere produktionsformer, og igennem mit »civile« virke oplever jeg, at virksomheder generelt ønsker at sikre et fornuftigt energiforbrug. Vi er alle begyndt at tænke energi og forbrug. Det er godt, og det er også nødvendigt, for vi bliver flere på jorden, og mange har høje forventninger til et liv med personlig komfort.

Hjertet og hjernen - to vigtige

organer i debat og proces

Igennem tiden har mange samfundsforandringer været drevet af vilje. At nogen har sagt, »ville det ikke være godt, hvis?«. Det skal man påskønne. Passion og ambition er to essentielle drivkræfter. Det er vigtigt at ville noget - at have hjertet med.

Som i al andet udvikling kommer viden og teknologi i spil, når drømmene skal omsættes til virkelighed. Det kræver ofte mange forsøg og blindgyder, før løsninger materialiserer sig og indfrier (nogle af) drømmene. Sådan er det også indenfor energiteknologi. En hel branche knokler med at finde nye kilder til energi og nye skånsomme produktionsmetoder.

Når jeg ser tilbage, er der sket store landvindinger indenfor det miljømæssige. Udslip fra biler og fabrikker er brøkdele af datidens syndere. Energi til opvarmning er blevet langt mere effektiv - og ditto til nedkøling. Elbiler var en gang urealistiske Georg Gearløs-projekter, men nu er de her til almindelig brug. Nye opvarmningsteknologier vinder frem. Alt sammen resultater af at nogen har villet, og nogen har kunnet. Hjerte og Hjerne.

Silkeborg Forsyning

- et af lokomotiverne

I november 2018 vedtog byrådet en ambition på vegne af Silkeborg Forsyning: CO2 neutralitet i 2025. Det er et højt ambitionsniveau, og det er ikke nogen triviel opgave. Men vi har taget den på os, og den er indsatsområde for virksomheden i årene, der kommer.

Heldigvis har Silkeborg Forsyning allerede taget store skridt i den rigtige retning. Vi driver på 3. år verdens største solfangeranlæg, og vi har investeret i teknologi, der udnytter vores naturgas langt bedre. Disse to tiltag har reduceret vores CO2 aftryk med 45-50%, og det kan både forsyningens ansatte og kommunens borgere være stolte af.

I forlængelse heraf er det vores opgave at finde de næste teknologier, der kan drive os i retningen af målene. Det kunne være indenfor varmepumper, geotermik, biogas og hybridløsninger. Alt sammen teknologi, der er på vej frem og vil give renere varme.

I mellemtiden arbejder vi også med andre tiltag, der har positiv indflydelse på miljøet. Vi har god succes med sortering af affald. Der har været lidt skriveri om plastik, som udgør en vanskelig og meget lille del. Men generelt går det hastigt fremad med klar gevinst for miljøet. Også når det angår bedre kloakering og spildevand har vi store ambitioner for at skabe renere vand i Silkeborgsøerne - også med klar gevinst for miljøet.

Den reneste energi

Som det fremgår, er jeg optimist. Jeg tror, vi kommer langt. Men tag jer i agt for nogle af de velmenende idéer, der ind i mellem dukker op og fylder meget, men ikke rigtig batter noget i det store hele. Vi kommer f.eks. ikke til at redde verden ved at hjemmeplejen får hybridbiler i stedet for fornuftige benzinudgaver. Ej heller ved at have en kødløs dag på plejehjemmet, eller servere økologi i kantinen. Køb af såkaldte bæredygtige møbler eller inventar har nok også mest en mentalhygiejnisk effekt.

Men vi bør naturligvis alle opføre os fornuftigt. Med udgangspunkt i mit eget professionelle liv indenfor energi og forbrug vil jeg opfordre alle til at fokusere på at mindske brugen af energi og ressourcer, som ikke giver noget udbytte. Som I ikke får noget ud af. Der er masser at komme efter. Kig jer omkring i jeres hjem og på jeres arbejdsplads. Vær fornuftige med forbruget og skær ned på spildet.

Imens lover jeg, at vi i forsyningen arbejder på at gøre produktionen af energi så ren som mulig. Men ansvaret for den gode opførsel ligger hos os alle, og husk på, at den reneste energi er den, vi ikke bruger.