Okholm mangler indsigt om vindmøller og helbredsrisiko

Udgivet:10. maj 2019, 11.44

Læsetid:1 minut

Af Kirstine Gade Demstrupvej 27 Demstrup

4 år siden

VINDMØLLER SF politiker Hans Okholm skrev et læserbrev i Midtjyllands Avis 27. april med overskriften »Klimaambitioner i Silkeborg Kommune«. I læserbrevet skriver han bl.a. følgende: »Undersøgelser omkring støj, visuelt og kræftrisiko er afsluttet, og har ikke betydet, at landvind skal droppes«.

Blot for at undgå misforståelser, så findes der på nuværende tidspunkt ingen evidens i forhold til vindmøllestøj og kræftrisiko. På byrådsmødet 29. april opfordrede jeg derfor Hans Okholm til at give en direkte henvisning til den undersøgelse, han refererer til i læserbrevet. Denne opfordring valgte han at overhøre.

Jeg antager, at hans manglende svar på byrådsmødet skyldes, at den undersøgelse, han i virkeligheden refererer til, er Kræftens Bekæmpelses undersøgelse om vindmøllestøj og helbredseffekter, som omhandler risiko i forhold til hjerte-kar-lidelser, depression, højt blodtryk, søvnforstyrrelser, diabetes samt påvirkning af fødselsvægt. Hvis jeg har ret i min antagelse, så indikerer det tydeligvis, at Hans Okholm har udtalt sig uden reelt at have sat sig ind i undersøgelsens indhold og konklusioner, og det er mildest talt foruroligende. Hvis det ikke er tilfældet, vil jeg gerne, endnu engang, opfordre Okholm til at svare på, hvilken undersøgelse han refererer til i læserbrevet.

I læserbrevet skriver han desuden, at undersøgelserne ikke har betydet, at landvind skal droppes. Endnu engang vil jeg påpege, at han mangler indsigt. Forskerne frikender på intet tidspunkt vindmøllerne i forhold til helbredsmæssig påvirkning. De konkluderer tværtimod på samtlige områder, at der er behov for yderligere undersøgelser, før der kan drages konklusion om en eventuel sammenhæng.