Borgmester: Nu skal Himmelbjergplaner gøres konkrete

Styregruppe holder workshop om Himmelbjerget for at nå frem til konkrete planer

16. august 2019, 10.14

Borgmester Frands Fischer tror på, at parterne allerede efter mødet i september kan blive enige om, hvilke konkrete planer for Himmelbjerget, der skal søges fondsmidler til. Foto: Jakob Stigsen Andersen

RY Siden Skanderborg Kommune i februar holdt borgermøde og bad om borgernes input til, hvordan Himmelbjerget skal udvikles i fremtiden, har der ikke været meget nyt at berette om sagen, som tidligere har været omdrejningspunkt for en ophedet debat om det folkekære bjerg. Nu har den såkaldte styreg...