Uro i verden spiser af Jyske Banks overskud

Udgivet:16. august 2022, 08.27

Læsetid:1 minut

Ordførende bankdirektør Anders Dam

Krig, inflation og uvejr på de finansielle markeder har ikke været nok til at trække Jyske Banks regnskab for første halvdel af 2022 ned.

Banken har oplevet øget aktivitet fra sine kunder, og det har givet tilsvarende flere indtægter fra renter og gebyrer.

I regnskabet for første halvdel af 2022 kan man læse, at banken har tjent omkring 380 millioner kroner mere på renter, gebyrer og provisioner.

Og de yderligere indtægter fra kunderne har banken haft brug for. I den modsatte retning trækker nemlig, at de finansielle markeder såsom aktiemarkedet har oplevet værditab.

I Jyske Banks regnskab kan det læses ved, at hvor der i første halvdel af 2021 blev tjent omkring 600 millioner kroner på det, der i et bankregnskab hedder "kursreguleringer", var det i første halvdel af 2022 blevet til et minus på omkring 80 millioner kroner.

Fordi banken også har fået lidt ekstra indtægter fra sider udligner de to kræfter stort set hinanden. Dermed er Jyske Banks status halvvejs gennem året for andet år i træk et plus på lige under 1,7 milliarder kroner på bundlinjen efter skat.

- I en periode præget af såvel invasionen af Ukraine som accelererende inflation og udfordrende finansielle markeder har Jyske Bank præsteret et af de bedre halvårsresultater i koncernens historie, siger ordførende direktør Anders Dam.

- Det skyldes særligt en fremgang i nettorente- og gebyrindtægterne understøttet af stigende forretningsomfang og et højt aktivitetsniveau.

Indlæser debat