Rettidig omhu på børneområdet

6. august 2020, 12.53

BØRN Vi får mange tilflyttere til kommunen, og det er især børnefamilier, som kommer hertil. Det er en del af kommunens strategi, og selvom det er dejligt, at vi bliver flere og flere, giver det også en del udfordringer. I Sejs og Funder er der f.eks. stor efterspørgsel på flere pladser til børnehave- og skolebørn. Problemet er allerede kendt, og BUU (Børne- og Ungeudvalget) forsøger ud fra bedste evne at sikre en plads til alle børn ved bl.a. at sætte pavilloner op.

Men er der vist rettidig omhu? For havde man gjort det, var der allerede taget højde for udviklingen og sikret plads til de mange børn, der følger med i de nye udstykninger.

Lad mig her komme med et bud på den næste by i kommunen med udfordringer.

Voel har i dag en mindre landsbyskole med ca. 230 elever og 2 spor pr. årgang. Det er vedtaget og lagt i høring, at der må bygges 179 nye boliger i Voel.

Når man så kigger på befolknings- og elevtalsprognosen, vil der i 2032 være ca. 400 ekstra borgere i Voel, men kun 1 barn mere i skolen! En så stor udvidelse af byen vil give markant flere børn i skole og børnehave. Kig eventuelt på Sejs for at se, hvad udstykningerne har betydet for elevtallet der. Jeg vil gætte på, at Voel kører med 3 spor i 2032 og nok også før, men det er der ikke plads til.

Det er nu, der skal vises rettidig omhu, så Voel ikke står i samme situation som Sejs og Funder om ganske få år. Det er nu, der skal reageres og afsættes ressourcer til en udvidelse af skolen og børnehaven.

I den forbindelse vil det være sund fornuft, at sætte sig lidt op i helikopteren og kigge ned på skoledistrikterne. En overbygningsskole i Voel vil være til stor glæde for denne del af kommunen. Fra nabobyerne Sorring, Gjern, Linå og Resenbro er der cykelsti/cykelmuligheder, og de blå busser kører allerede her, så der ikke skal skaffes ekstra skolebusser. En ændring af skoledistrikterne for vores overbygningsskoler kræver politisk mod - et mod som ikke tidligere har været der, da der er mange følelser i spil.

BUU skal have ros for, at de nu inviterer skolebestyrelserne til dialogmøde, og jeg håber, at de ikke kun lytter, men også reagerer/handler på bestyrelsernes tanker og ideer. At lave midlertidige løsninger med bl.a. at opsætte pavilloner er ikke en holdbar løsning og ej heller en løsning, man kan være bekendt overfor børnene.

Hvis BUU derimod viser rettidig omhu, vil det være til glæde for kommunen på længere sigt.