Hvorfor stå fast på aftalen om sydlinjeføring?

Udgivet:18. juni 2021, 12.13

Læsetid:2 minutter

Af Hans Gravsholt. Fuglevænget 8 Herskind

2 år siden

Rute 26 Med interesse og stor forundring har jeg læst et indlæg fra Niels Flemming Hansen (K), Kristian Pihl Lorentzen (V) og Thomas Jensen (S). Også her er der noget, der ikke passer, men som måske er årsag til deres fastholden af aftalen. De vil ikke indrømme, at de er blevet narret af Faurskovs borgmester, der havde lavet et hjemmestrikket kort, der fejlagtigt viste, at der var færreste personer, der blev generet af en sydlig linjeføring. Kortet blev i øvrigt afvist af både Pia Olsen Dyhr og Henrik Dam Kristensen, der var trafikministre, da de afviste den.

Det nævnes, at der »siden 2014 ikke er dukket noget afgørende op, som kunne påvirke valget«. Dette passer ikke. Som eksempel kan nævnes det biogasanlæg, der nu er etableret
Hans Gravsholt

Nævnte indlæg er sandsynligvis forfattet af Pihl, og det virker besynderligt, at de to andre er nævnt som medforfattere. Det er naturligvis svært at måtte erkende, at man er blevet manipuleret af Pihl, men i forslaget fra de fire kommuner (uden Skanderborg Kommune) er der ændringer på en meget stor del af rute 26. Derfor må det være muligt at gøre det, hvor der indlysende er meget, der taler for det.

Det nævnes, at der »siden 2014 ikke er dukket noget afgørende op, som kunne påvirke valget«. Dette passer ikke. Som eksempel kan nævnes det biogasanlæg, der nu er etableret, og som »dukkede op« umiddelbart efter beslutningen om, at motorvejen - mod anbefaling fra Vejdirektoratet - skulle gå syd for Lading Sø. Alene det, virker som om, der har været en aftale inden beslutningen.

Der er siden 2014 kommet betydelig mere fokus på hensyn til natur og miljø, og forfatternes partier bryster sig af, at de gerne vil tage hensyn til det og kulturarvsarealer. Også Pihl gør det, men tilsyneladende kun, når det er områder omkring Ans (Tange Sø). Her er hans tidsramme dog kun ca. 100 år. Ved Borum Eshøj er der tale om ca. 3500 år.

Der er i det nu fremsatte forslag tale om en motortrafikvej. Derfor lyder det hult, at lokalsamfund adskilles. Det vil være let at etablere mulighed for at undgå det ved en nordlig linjeføring (også ved en sydlig). Ved den sydlige vil vejen gå ind over fredet område og kulturarealet på Borum Eshøj, og det vil medføre støjgener - også i Lading. Dette vil ikke være tilfældet ved en nordlig linjeføring.

Læs også
Vi står fast på aftalen om linjeføringen syd om Lading Sø Vi står fast på aftalen om linjeføringen syd om Lading Sø
Læs også
Vi står fast på aftalen om linjeføringen syd om Lading Sø

Det er trist at konstatere, at der er så stor forskel på, hvad man påstår, man vil, og hvad man gør. Jeg mindes en politiker, der udtalte, at »man har et standpunkt, til man tager et nyt«. Det må også kunne anvendes her, hvor der tilmed er meget gode argumenter for det. Regeringens støttepartier må da også undres over det. Kan de virkelig acceptere, at S, V og K står fast på en forkert aftale?