Regionen lægger op til fortsat grusgravning i Asklev

Graveområder bliver udvidet i forslag til ny råstofplan, som regionsrådet onsdag vedtog at sende i høring

28. maj 2020, 16.31

Naboer til grusgravene i Asklev har i årevis været generet af støj, støv og tung lastbiltrafik til og fra grusgravene. Bliver forslaget til ny råstofplan vedtaget, vil der fortsat blive gravet i området også i de kommende år. De lyserøde felter angiver de nuværende grusgrave (et område mellem dem er færdigudgravet). De grønne felter er de udvidelser af graveområderne, der er lagt op til i forslaget til ny råstofplan. Den mulige udvidelse af IBF’s grusgrav i området længst til venstre er paradoksalt nok på jord ejet af den nabo, der i 2018 fik standset grusgravningen midlertidigt ved at klage til Natur- og Miljøklagenævnet. Her er tidligere blevet gravet grus, og geolog Lars Ernst fra Region Midtjylland vurderer, at der kan udvindes yderligere cirka 700.000 kubikmeter råstoffer, hvis jordejeren ellers vil lade IBF grave i området.

ASKLEV Naboer til grusgravene i Asklev ved Them skal indstille sig på, at der også de kommende år vil blive gravet sand, sten og grus i området.

Regionsrådet i Region Midtjylland godkendte onsdag et forslag til ny råstofplan, som nu bliver sendt i høring. I forslaget til Råstofplan 2020 lægges op til, ...

Læs denne artikel

- og alle andre på Midtjyllands Avis fra kun 1 krone

24 Timer

DIGITAL adgang i 24 TimerAdgang til alle artikler i 24 timer

Adgang til debat

Digital

Fuld DIGITAL adgang

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

Adgang til e-avis arkivet

Adgang til debat

Adgang til Forum Søndag

Adgang til underholdning

Adgang til fordele hos Læserklubben