Holder kommuneplanerne?

30. september 2020, 12.03

KOMMUNEPLAN Silkeborg Kommune har på prisværdig vis ledsaget høringsfasen i forbindelse med den nye kommuneplan af en række borgermøder.

Der har været en usædvanlig stor interesse, og den har givet anledning til stor deltagelse ved borgermøderne og dejligt mange høringssvar allerede på nuværende tidspunkt. Høringsfasen løber til 12. oktober.

Vi har i Skøn på Silkeborg kunnet konstatere, at trafikproblemer, manglende institutioner grundet hastigheden der udbygges med, samt mangel på infrastruktur generelt har været de gennemgående temaer på borgermøderne. Man må håbe at politikerne lytter. Og håbet er jo som bekendt lysegrønt.

Med et lille hjertesuk kan man fundere over al den ståhej omkring en ny kommuneplan, når kommunen igen og igen alligevel ikke følger op på de flotte ord og ambitioner. Kommuneplantillæg og dispensationer vedtages som perler på en snor.

Anette Lemche

Med et lille hjertesuk kan man fundere over al den ståhej omkring en ny kommuneplan, når kommunen igen og igen alligevel ikke følger op på de flotte ord og ambitioner. Kommuneplantillæg og dispensationer vedtages som perler på en snor.

Siden kommuneplanen 2009 blev vedtaget har politikerne f.eks. haft en ambition om, at parkeringspladser i Silkeborg By skal etableres under jorden.

Men der er indtegnet et P-hus på Frederiksberggade. Der er tegnet P-huse ind på det nye flotte Søfront projekt. Århusbakken bliver velsignet med et P-hus i forbindelse med ny dagligvare butik.

Ikke at glemme det, under opførelse, bombastiske byggeri på Søtorvet med parkering over jorden, men under beboelsen. Det vi alle skal lære at kalde parkering under jorden ved at forstå det som hævet terræn. Smart ikke!

Skøn På Silkeborg mener, at man burde følge strategien, som en samlet byråd vedtog i 2009. Bilerne skal under jorden. Alt andet bidrager ikke til at højne Silkeborgs niveau.

Men det er op ad bakke, når en SF udvalgsformand mener, at problemet er, at det går ud over byggeudviklernes indtjening, når der skal graves ned i jorden i stedet for at bygge på jorden. Det kan de fleste sikkert se en vis sammenhæng i. Men kunne byrådet ikke se den sammenhæng, da de vedtog kommuneplanerne i 2009, 2013 og 2017?

Løsningen med at tage den billigste - og ofte mest uæstetiske - løsning bidrager bestemt ikke til forskønnelse af byen. Lad dog andre jyske byer lave den slags fejl.

Man er i forvejen ved at maltraktere byen med kedelige og massive byggerier, hvor fantasien synes noget fraværende. Forkærligheden for parkeringshuse sætter sidste søm i ligkisten.