Omsorg, værdighed og selvbestemmelse

Udgivet:09. november 2021, 13.10

Læsetid:1 minut

Af Lars Storgaard Ulstrup. Borgmesterkandidat for De Konservative i Favrskov Kommune

2 år siden

ÆLDREPOLITIK Spørgsmål der trænger på, når man bliver gammel er:

Hvor skal jeg bo?

Hvem skal gøre rent i mit hjem?

Hvem skal levere / sørge for min mad?

Alle ældre har krav på en værdig og indholdelsesrig alderdom - det er dem der har skabt det vi har i dag.

Når man har levet et langt liv og får brug for hjælp, så mener jeg, at det er fællesskabets tur til at betale tilbage med den pleje og omsorg som er nødvendig for den enkelte.

Det betyder meget, at vores ældre mødes med tryghed og respekt i den hjælp, de skal modtage.

Jeg vi gerne have hyggelige plejehjem, der ligner et rigtigt hjem. Det uegnede personale skal udskiftes, og omsorgen skal sikres med kompetente ledere - der eksempelvis tager vagter om aftenen og natten, så de lærer deres personale og beboerne at kende bedre, så de ved, hvad der foregår rundt på stuerne.

Mennesket skal være i centrum og vores ældre skal selv bestemme, hvad der er bedst for dem selv i deres liv - og det ved de naturligvis bedst selv.

Selvbestemmelsen skal styrkes ved at sikre det frie valg - jeg så gerne flere friplejehjem, og det er vigtigt, at vi får informeret vores ældre om de valgmuligheder, der er, når de visiteres til hjemmehjælp eller plejebolig.

Kort sagt vores ældre skal have omsorg, værdighed og selvbestemmelsen tilbage.