Svar på Jørn Rye Rasmussens spørgsmål

14. februar 2020, 12.36

Foto: Martin Ballund

BYUDVIKLING Svar på Jørn Rye Rasmussens læserbrev i torsdagsavisen.

I september sidste år var en vis hr. Jørn Rye Rasmussen så venlig at lægge et eksemplar af sin selvbiografi i min postkasse med en lille hilsen. I den lille hilsen, skrevet på bogens titelblad, stod der, at på den måde kunne jeg lære om hans visioner. Det har jeg da sandelig siden også brugt lidt tid på.

Og jeg skrev omgående tilbage til den glade giver og takkede og tilbød at give en kop kaffe og fortælle lidt om mine visioner. Så kunne vi begge blive klogere. Jeg fik aldrig svar, og det er da ærgerligt, når jeg i torsdagsavisen kan læse, at han savner viden om de holdninger, jeg og foreningen Skøn på Silkeborg deler. Men måske tænker Jørn Rye Rasmussen, som den berømte journalist Cavling engang humoristisk udtrykte det: »Kendsgerninger distraherer«.

Og så stiller Jørn Rye Rasmussen i sit læserbrev en række spørgsmål i forbindelse med en samtale, René Birch og jeg havde i sidste lørdags avis.

Interviewet kom i stand på René Birch og avisens opfordring. Og årsagen til opfordringen var en kritik, jeg personligt havde rejst af nogle udtalelser fra samme René Birch. Skøn på Silkeborg har som forening intet specielt fokus på Birch Ejendomme.

Jeg sagde i samtalen på avisen, som rigtig refereret, at jeg finder det besynderligt, at en stor og veletableret forretningsmand bruger udtrykket skide ligeglad om kritikere eller siger, at man foretager sig forretningsmæssige dispositioner for at få hævn. Ingen af delene har det mindste med diskussionen om byudvikling at gøre, men blev naturligt taget op i interviewet, da det var den direkte anledning til samtalen. Så burde det være afklaret hr. Rasmussen.

Samtalen, der blev refereret i lørdagsavisen, varede to timer, så jeg kan naturligvis ikke huske hvert et ord. Men jeg tror ikke, at jeg om Kartoffelrækkerne brugte ordet, at de var flotte. De har sikkert, da de for 150 år siden blev bygget, været uendelig triste at se på. Men i dag, hvor de indgår i en millionby, er de på en finurlig måde med til at sikre mangfoldigheden og er i den sammenhæng ganske hyggelige. Det kan da være, vi ser sådan på det i Silkeborg om 150-200 år.

Jeg har hermed efter bedste evne prøvet at besvare Rye Rasmussens spørgsmål og fjerne den tvivl, der måtte være. For jeg går da ud fra, at Jørn Rye Rasmussens læserbrev var et ærligt ment forsøg på at blive klogere.