Nyt boligprojekt på vej i Virklund: Nybyggeri tæt på skov bliver af høj kvalitet

24 gårdhavehuse og cirka 72 lejligheder er på vej. Byggeriet af de første huse i boligprojekt i Virklund går efter planen i gang til foråret

6. november 2020, 10.50

Det er her på marken bag Mørksøvej 51, at gårdhavehuse og punkthuse med lejligheder i tre etager er på vej. I lokalplanen er lagt op til, at der må bygges 35 rækkehuse og op til 100 etageboliger, men det bliver ikke udnyttet fuldt ud i det kommende boligprojekt, der omfatter 24 gårdhavehuse og cirka 72 lejligheder i punkthuse. Foto: Jakob Stigsen Andersen

VIRKLUND En ny bydel med boliger skal efter planen skyde op i området ved Mørksøvej øst for Horsensvej i Virklund, og inden længe bliver de første boliger udbudt til salg.

Det fortæller Daniel Høj, der er ejer og direktør i virksomheden Sindico Finance og Business, der blev etableret tidligere i år af den 33-årige silkeborgenser og finansieringsekspert.

Daniel Høj har på vegne af fire lokale investorer købt grunden på Mørksøvej og et boligprojekt med i alt knap 100 boliger af grundejeren. Sælger er Virklund-firmaet Bruun & Bundgaard, der har udviklet projektet i samarbejde med arkitektfirmaet Laban Arkitekter fra Silkeborg.

Kommer snart til salg

På et 3,8 hektar stort og hidtil ubebygget areal ved Mørksøvej 51 er 24 gårdhavehuse og omkring 72 lejligheder i punkthuse er på vej, og Daniel Høj har store forventninger til det kommende boligområde.

- Der er stor interesse for projektet. Vi har allerede fået syv-otte henvendelser fra folk, som gerne vil bo der, siger han.

Gårdhavehusene bliver ejerboliger, og Daniel Høj forventer, at de bliver udbudt til salg i løbet af en måneds tid. Prisen kommer til at ligge i niveauet 3,5 til 3,7 mio. kroner.

- Der er tale om en særlig type huse, som vi ikke har i Silkeborg i dag, siger finansieringsmanden om det kommende byggeri.

Læs også
Nybyggeri på Mørksøvej: Lokale erhvervsfolk står bag boligprojekt

Han forventer, at det kommer i gang til foråret, og at de første huse kan stå færdige et års tid senere - måske før.

Punkthusene samme sted kommer til at rumme lejeboliger og bliver opført i klynger som små landsbyer.

Interesserede lejere vil inden længe kunne blive skrevet på en interesseliste, oplyser Daniel Høj.

Tidligere ansat ved Birch

Han var indtil februar i år ansat i René Birchs investerings- og holdingselskab som direktør og bestyrelsesmedlem og løser fortsat som konsulent opgaver for Silkeborgs store ejendomsudvikler.

Birchs boligbyggerier i Silkeborg-området har fra flere sider fået hård kritik for at være for tætte og ensartede. Boligprojektet på Mørksøvej indeholder ikke rækkehuse, men byggeri af en helt anden karat.

- Vi henvender os til en anden målgruppe med en anden type byggeri, som ikke er det billigste. Og vi tror på det her projekt med at forny erhvervsområdet på Mørksøvej til boliger, siger Daniel Høj.

Silkeborg kan godt bruge noget højkvalitetsbyggeri, og som jeg ser det, mangler Virklund nogle moderne boliger af den type

Daniel Høj, finansieringsekspert

Han forholder sig ikke til den massive boligudvikling, der i forvejen er i gang i Silkeborg, men siger om projektet på Mørksøvej:

- Silkeborg kan godt bruge noget højkvalitetsbyggeri, og som jeg ser det, mangler Virklund nogle moderne boliger af den type. Det bliver boliger med en fantastisk beliggenhed lige op ad skoven og opført med respekt for natur og bæredygtighed. Vi tror på, at der er nogle købestærke beboere i Virklund, som gerne vil have færre kvadratmeter, men stadig vil bo tæt på naturen. Og den slags boliger er der ikke så mange af i Virklund, siger Daniel Høj.

Lokalplan er på plads

Han forventer desuden, at nybyggeriet bliver attraktivt for tilflyttere fra både øst og vest - ikke mindst takket være den kommende Nordskovvej.

Da lokalplanen for området på Mørksøvej er på plads, og museumsundersøgelserne er afsluttet, mangler nu kun en byggetilladelse, før byggeriet kan komme i gang.

Ansøgningen er sendt til kommunen, som i den nye kommuneplan lægger op til at ændre hele erhvervs- området ved Mørksøvej til boligområde.

I dag er der både boliger, virksomheder og ubebyggede arealer i det tilsammen 30 hektar store område, der blev anlagt i 1970’erne, men aldrig blev fuldt udbygget.

Daniel Høj kan allerede melde om stor interesse for det kommende byggeri i erhvervsområdet på Mørksøvej, som Silkeborg Kommune med tiden ønsker at forvandle til boligområde. Foto: Jakob Stigsen Andersen
Læs også
Borgermøde i Virklund: Byen vokser på Mørksøvej
+Abonnement