Leder: Bevisets stilling

17. december 2021, 12.40

Foto: Jakob Stigsen Andersen

I en retsstat er man uskyldig, indtil det modsatte er bevist, og der er sket domfældelse. Og derfor skal det også med det samme slås fast, at den tidligere kredsformand i Venstre Nikolaj Møller Jensen ikke er skyldig i forsøg på valgsvindel i forbindelse med valget af Venstres folketingskandidat i Silkeborgs Nordkreds.

I Venstre må man stå tilbage med en underlig uforløst følelse, der kan martre partiet længe endnu. Trods politiets grundige arbejde er der ikke placeret noget ansvar for det kaotiske og dybt kritisable opstillingsmøde

Bent Nørgaard i dagens leder

Det har været en rigtig træls sag for Venstre med store politiske omkostninger. Ingen har kunnet være i tvivl om, at der var noget rivende galt i forbindelse med valghandlingen på opstillingsmødet. Og meget - også i redegørelsen fra statsadvokaten for, hvorfor der ikke rejses nogen sag - tyder på, at det ikke blot kan forklares med »systemfejl« og dårlig koordinering mellem medlemsregistrene i Venstre og Venstres Ungdom.

Juridisk er denne del af sagen nu slut på grund af det, der ofte benævnes »bevisets stilling« - der kan ikke føres bevis for, at Nikolaj Møller Jensen eller nogen anden bevidst har forsøgt at manipulere med valghandlingen.

Den omfattende redegørelse fra statsadvokaten viser, at man fra politiets side har taget sagen særdeles alvorligt, og der er gennemført et stort efterforskningsarbejde. Sådan bør det også være. Opstilling af kandidater er en meget vigtig del af vores demokrati, her skal der ikke manipuleres. Spillereglerne skal overholdes til punkt og prikke.

I Venstre må man stå tilbage med en underlig uforløst følelse, der kan martre partiet længe endnu. Trods politiets grundige arbejde er der ikke placeret noget ansvar for det kaotiske og dybt kritisable opstillingsmøde.

Et forløb, der har ført til splid og udmeldelser af partiet. Og ikke mindst ekskluderingen fra byrådsgruppen af Gitte Willumsen, der reelt var en udsmidning fra partiet. Umiddelbart kostede det Venstre et byrådsmedlem, men det har helt sikkert også kostet stemmer ved valget i november. Og som en ironisk prik over i´et fører det nu også til, at en ledig plads i Folketinget ikke tilfalder Venstre, men De Konservative.

Læs også
Statsadvokat: Ingen beviser for valgsvindel på Venstre-møde
Abonnement

Nikolaj Møller Jensen siger i dagens avis »... jeg vil nu gå julefreden i møde med vished om, at retfærdigheden er sket fyldest, og at sandheden med tiden vil komme frem.«

Læs også
Nikolaj Møller: Retfærdigheden er sket fyldest
Abonnement

Sidste del er lige dele kryptisk og optimistisk. Intet tyder på, at sandheden nogensinde kommer frem, hvis der da overhovedet er nogen simpel sandhed i denne sag. Bevismateriale er »blevet væk«, blandt andet den famøse, fejlbehæftede liste med stemmeberettigede. Den dukker næppe frem igen.

Læs også
Nyt kapitel venter i strid mellem tidligere partifæller
Abonnement

Sagen skal endevendes en gang til, når Nikolaj Møller Jensens injuriesag mod Gitte Willumsen til foråret kommer for retten.

Det bliver en interessant sag at følge.

Indlæser debat