Mentorer giver de unge individuel hjælp

Unge-mentorerne hjælper unge med eksempelvis at gennemføre en uddannelse eller at flytte hjemmefra

29. juli 2020, 14.32

Hanne Skovgaard Petersen og Helle Bak Christensen er Hammel Neurocenters to ungementorer. Foto: Agata Lenczewska-Madsen, Hammel Neurocenter

FAVRSKOV Ordningen med unge-mentorer retter sig mod unge i alderen mellem 15 og 30 år, som efter sygdom eller ulykke har fået en hjerneskade. Skaden betyder typisk, at de unge oplever koncentrationsbesvær, søvnproblemer og udtalt træthed - hvilket gør det svært at håndtere de udfordringer, som et almindeligt ungdomsliv fører med sig.

Ordningen med base på Hammel Neurocenter har tilknyttet to unge-mentorer, Helle Bak Christensen og Hanne Skovgaard Petersen. De to kører dagligt ud til unge med hjerneskade i de syv midtjyske kommuner, der er med.

Individuel hjælp

De tilbyder individuel hjælp til de unge for at sikre, at de eksempelvis kan gennemføre en uddannelse eller overskue at flytte hjemmefra. Under de individuelle forløb er de unge selv med til at bestemme mødested og emner, men ungementorerne har også mulighed for at samle unge på tværs af kommunerne for på den måde at give dem mulighed for at mødes og lære af andre i samme situation. På samme måde lægger ungementorerne stor vægt på at samarbejde med og inddrage det netværk af familie, venner og fagfolk, som i forvejen er omkring de unge.

De syv kommuner, der har indgået aftale om fortsat finansiering af ordningen, er Favrskov, Skanderborg Silkeborg, Horsens, Norddjurs, Syddjurs og Viborg.

Vigtigt samarbejde

Ud over hjælp til unge med hjerneskade giver aftalen også mulighed for at inkludere unge med langvarige følger efter hjernerystelse.

- Det er et flot eksempel på, at vi kan række længere, når vi arbejder sammen på tværs af sektorer og kommunegrænser. Hammel Neurocenter er specialister i rehabilitering efter hjerneskade, og det er meget glædeligt, at centrets viden og kompetencer fortsat kan komme de unge til gavn, når de skal ud og leve livet i deres hjemkommuner, siger Henrik Fjeldgaard, der er formand for Sundhedskoordinationsudvalget i Region Midtjylland.

Ud over de syv kommuner kan øvrige kommuner også tilkøbe ungementorernes ydelser ved behov.