Fakta om lavdosis-CT-sagen

30. oktober 2020, 11.38

SYGEHUSSAGEN Der er desværre deprimerende mange misforståelser i Anders Kühnaus udsagn, skønt de er korrigeret mange gange. Det afslører en foruroligende manglende lægefaglige kompetence i direktionen, der tydeligvis ikke har kunnet forklare Kühnau den rette sammenhæng.

Det er ikke korrekt, når Kühnau antyder, at Sundhedsstyrelsen finder »Silkeborg-modellen« med lavdosis CT i stedet for røntgen problematisk.

Det er foruroligende, at Anders Kühnau finder, at han har de rigtige folk til at rådgive sig og træffe de rigtige beslutninger. Det skaber en betydelig utryghed hos en stor del af de faglige medarbejdere i regionen.

Ulrich Fredberg

1. Sundhedsstyrelsen har i hele forløbet siden 2015 haft kendskab til lavdosis-CT i Silkeborg og har været på besøg to gange og rost initiativet. Diagnostisk Center har efter opfordring fra Sundhedsstyrelsen sendt dem resultaterne. Sundhedsstyrelsen har ikke med ét eneste ord i de seneste 5 år udtalt sig negativt om »Silkeborg-modellen«, tvært imod.

Det er ikke korrekt, når Kühnau antyder, at Sundhedsstyrelsen finder, at Silkeborg har lavet for lidt forskning.

2. Det er ganske rigtigt, at Sundhedsstyrelsen anfører, at der skal mere forskning til for at udrulle ordningen »generelt« - men »generelt« betyder »på landsplan«. Det vil derimod ikke sige, at Silkeborg ikke må udføre det lokalt, som Sundhedsstyrelsen aldrig har stillet spørgsmålstegn ved. Spørgsmålstegnet er alene, om/hvornår det skal udrulles til hele landet.

3. Silkeborg er og har aldrig været forpligtet til at lave forskning omkring lavdosis CT for at indføre denne undersøgelsesmetode i stedet for røntgen som en almindeligt kvalitetsforbedring. Der foreligger en omfattende international forskning, der dokumenterer, at lavdosis CT er bedre end røntgen.

Det er ikke korrekt, når Kühnau anfører, at Silkeborg skulle have indført lavdosis CT-skanning i et »protokolleret projekt«

4. Sundhedsstyrelsen eller den tidligere hospitalsledelse har aldrig én eneste gang krævet, at Silkeborg skulle lave et »protokolleret projekt« og hverken regionen (eller hospitalsledelsen eller andre) har givet én eneste krone til Silkeborg til forskning i dette område.

5. Alligevel havde Silkeborg planlagt og igangsat nogle simple registreringsstudier, som blev kraftigt forsinket pga. Ole Thomsens uanstændige læserbrev, hvor han i flere aviser såede tvivl om vores professors »uvildighed«. Alle andre steder ville en sådan handling have medført øjeblikkelig bortvisning, men i Region Midt fik det ingen konsekvenser, fraset professoren forlod regionen.

Det er ikke korrekt, når Kühnau anfører, at Sundhedsstyrelsen har ændret henvisningskriterierne til lungekræftpakken.

6. Sundhedsstyrelsen har hele tiden kommet med den samme melding om henvisningskriterierne til Lungekræftpakken. Det eneste problem er Ole Thomsens egen, misforståede fortolkning, som han ikke ville drøfte med Sundhedsstyrelsen trods massiv opfordring til dette.

7. En overlæge fra Silkerborg rettede blot henvendelse til Sundhedsstyrelsen d. 6.5. og fik med det samme besked på, at det ikke var Sundhedsstyrelsens hensigt af fjerne de praktiserende lægers skøn af, hvorvidt der er indikation for at henvise til lungekræftpakken. Havde Anders Kühnau eller Ole Thomsen gjort sig samme ulejlighed og brugt 2 minutter herpå, ville den »største forvaltningsskandale i regionernes historie« ikke have set dagens lys.

Det er simpelt hen ikke godt nok!

Havde der været lægefaglige kompetencer til stede i direktionen, havde »den største forvaltningsskandale« heller ikke udviklet sig, Anders Kühnau og Pernille Blach Hansen ville ikke været sendt ud offentligt med åbenlys forkerte oplysninger, der signalerer, at de ikke er klædt fagligt på til opgaven.

Det haster derfor meget med at få en lægefaglig person som en af de tre mand i direktionen, hvilket er tilfældet i alle andre regioner.

Det er foruroligende, at Anders Kühnau finder, at han har de rigtige folk til at rådgive sig og træffe de rigtige beslutninger.

Det skaber en betydelig utryghed hos en stor del af de faglige medarbejdere i regionen.