Farmaceut fra Silkeborg: Patienter kan inddrages bedre i behandlingen

Patienter kan selv bidrage til kvaliteten af deres behandling, viser Ph.d. afhandling, som Marianne Møller fra Silkeborg netop har forsvaret

Udgivet:18. februar 2021, 11.15

Læsetid:2 minutter

Marianne Møller stammer fra Silkeborg, men bor i dag i København, hvor hun arbejder som farmaceut. Men hun er fortsat kommet meget i hjembyen for at besøge forældrene Karin og Jens Møller, der nu begge er gået bort. Hun har familie i Midtjylland og ser fortsat venner fra gymnasiet i Silkeborg, og hun har overtaget familiens sommerhus i Svostrup, hvor hun ofte kommer sammen med sin lille søn Anders og hans far.

3 år siden

PH.D-AFHANDLING: Mennesker, der bruger medicin mod kronisk sygdom, må ofte gøre et stort arbejde selv for at styre sikkert gennem deres egen behandling med begrænset kontakt til sundhedsfagligt personale. De skal træffe beslutninger i tilfælde af bivirkninger, brug af anden medicin eller nye symptomer. Og det kan være vanskeligt at navigere mellem mundtlige og skriftlige informationer fra blandt andet indlægssedler, læge, sygehus, apotek og hjemmepleje.

En ny Ph.d. afhandling, som farmaceut Marianne Møller fra Silkeborg netop har forsvaret på Syddansk Universitet, viser nu, at patienter selv er med til at skabe patientsikkerhed og kvalitet af deres behandling gennem den måde, de søger og bruger information på. Afhandlingen har gennem interview med patienter vist, at det blandt andet sker gennem søgninger efter mere skriftlig information, for eksempel på internettet, brug af egen baggrundsviden, netværk og opsøgende kontakt til sundhedspersonale. Der er dog forskellige måder at gøre det på. Afhandlingen identificerer fire forskellige praksis for, hvordan mennesker selv søger og bruger information, samt hvilken betydning, dialoger med sundhedspersonale har. For nogle har en tæt relation til lægen, sygeplejersken eller andre sundhedsfaglige stor betydning for den information, de bruger, mens andre har gavn af at bruge mange forskellige kilder.

Marianne Møllers forskning lægger op til en diskussion af, hvordan sundhedsvæsenet kan imødegå forskellige patienters behov for information i medicinerings-forløb. Samt at acceptere og integrere den indsats, de og deres pårørende selv gør for at få en sikker behandling. Målet er at undgå misforståelser, fejlmedicinering og uhensigtsmæssig brug af medicin.

Marianne Møller har udført forskningsarbejdet på Forskningsafdelingen for Sundhed og social kontekst, SDU, i København. MTL