Friplejehjem - og andre plejehjem

20. juli 2020, 12.34

PLEJEHJEM Kære Lene Fruelund.

Jeg genlæser med åbent sind dit indlæg d.17.7. i MJA og benytter lejligheden til at få visse ting sat på plads.

I mit indlæg er der tydeligvis tale om hjem for ældre, svagelige mennesker. Altid benævnt »Plejehjem«, som er en videre udvikling af de tidligere alderdomshjem. Sådan er det også forstået af telefoniske opkald til mig, der har udtrykt sympati for min kommentar.

Du benytter også betegnelsen »botilbud«, som dine kommentarer omfatter. Så er vi ude i en bred buket af tilbud for handicappede i alle aldre og med alle typer handicaps. Denne tilbudsmasse kender jeg kun eksistensen af. Den skal jeg ikke kommentere.

Spontan opfattelse af et friplejehjem er et hjem opført og ejet af Danske Diakonhjem. Eksempelvis Friplejehjemmet i Kjellerup og andre dermed sidestillede.

Det er non-profit fundament, de står på. Lovgivningen vedr. friplejehjem kom i 2009. Deraf opstod De Diakonale Friplejehjem. De skulle opnå ejerskab af en boligkvote, som administreres af Socialministeriet. Disse hjem er alle not-profitinstitutioner.

Det er korrekt, at mange detaljer i beboernes og hjemmets dagligdag er underlagt mere elasticitet end på de tilsvarende kommunalt ejede. Man kan nok - uden at skulle kunne blive uenige - sige: Dagligdagen er lidt mere skræddersyet til beboernes ønske. Beboerne deltager mere i planlægning og tilbud, hvilket set fra enhver synsvinkel er ønskeligt, tiltalende og udviklende. Derfor er hver krone ikke øremærket på samme absolutte måde som på et kommunalt.

Den fuldkomne og fejlfri løsning findes intet sted. Men medbestemmelsesret eller ønsket om det kan næppe give anledning til udemokratiske islæt.

Lad fortolkninger ikke give anledning til en læserbrevsfejde. Ej heller fra min side.