Ja til bedre natur, nej til ensidige løsninger

Udgivet:15. januar 2022, 08.01

Læsetid:2 minutter

Af Kristian Pihl Lorentzen Ans. MF for Venstre

NATURNATIONALPARKER Jeg har i de seneste uger kastet mig ind i debatten om de indhegnede naturnationalparker (NNP), som regeringen vil gennemtrumfe landet over sammen med et snævert flertal i Folketinget. Ikke fordi jeg og Venstre er imod bedre biodiversitet og natur. Tværtimod, kæmper vi for det.

Men fordi regeringens koncept for NNP er komplet ensidigt og tilsidesætter en række andre afgørende hensyn omkring skovene. Herunder friluftslivet, træproduktionen, og CO2 reduktion. I samme forbindelse har jeg gennemført feltbesøg ved statsskove i bl.a. Kompedal Plantage, Rold Skov og Fussingø Skov sammen med lokale brugere og borgere. Og jeg har flere skovbesøg i kalenderen.

Aldrig tidligere i mine 17 år på tinge har jeg oplevet så mange borgerhenvendelser, hvor der udtrykkes bekymring, skepsis og vrede over en sag. På baggrund af henvendelserne har jeg stillet 75 spørgsmål til miljøministeren, ligesom Venstre har taget initiativet til tre samråd og en kommende forespørgselsdebat om NNP.

Jeg har noteret mig, at ikke alle borgere er enig med mig i denne sag. Det gælder bl.a. Erik Balle, der her i avisen i to omgange har ytret sig - ikke kun imod mine holdninger, men også med en personlig nedrakning, der næppe hører hjemme i en sober og saglig debat. Både på sociale medier og i avisspalterne kræver jeg en ordentlig og værdig debat, så derfor vil jeg undlade at kommentere yderligere på Balles udgydelser.

Derimod vil jeg love, at jeg fortsætter kampen for en langt mere helhedsorienteret løsning for fremme af biodiversitet. En løsning, hvor man ikke pludselig tilsidesætter årtiers arbejde med opbygning af naturnær skovdrift, hvor der er plads til både træproduktion og god biodiversitet. En løsning, hvor man ikke indhegner enorme skovarealer til skade for dyrs og menneskers frie bevægelighed. Hvad i alverden har indhegnede skove med vild natur at gøre? Det konflikter også med den outdoor-vision, vi kæmper for her i kommunen. En løsning, hvor familier, børnehaver, cyklister, ryttere, løbere og andre fortsat kan færdes i skovene uden risiko for at blive angrebet af store indhegnede græsædere.

En løsning, hvor man ikke går på kompromis med dyreværnsloven ved at lade dyr gå sultne rundt bag hegn i vinterperioden.

En løsning, hvor vi til gavn for klimaet og det bæredygtige byggeri fortsat har en stor produktion af tømmer i de danske skove, så vi slipper for stor merimport af træ med deraf følgende øget CO2 udledning og mindre beskæftigelse.

Desuden glæder jeg mig over en bred politisk enighed om, at der i de kommende år skal plantes meget mere skov. Men det skal være skove, hvor alle vigtige hensyn er tilgodeset - ganske som det allerede står klart i skovloven.