Det er aldrig en god idé at fjerne en bynær skov

Udgivet:12. december 2019, 11.01

Læsetid:2 minutter

Af Rasmus Bartholdy Jensen. Frydensgade 32
Silkeborg

BYUDVIKLING Hans Okholm skriver d. 10.12 at det »stadig er en god idé at fælde skov«, fordi vi får det dobbelte i bytte. Så ud fra en købmandslogik - fjern en og få to (dog ikke gratis) - ja så er det da fint. Så for at få mere fredskov skal vi fælde noget mere?

Men hvis man forholder sig til den konkrete sag, står der mange ting i skyggen for, hvad der er god, bæredygtig planlægning, i en tid, hvor vi ved meget mere end for bare 10 år siden. Bynær skov er genialt til at fremme sundhed, leg og livskvalitet, biodiversitet i byerne, naturforståelse, støjbarriere og højere ejendomsskatter og tusind andre ting.

Skoven ved Øster Bordingvej blev erklæret som Fredskov af Naturstyrelsen i 2014 - her ændrede man ikke kommuneplanen, da man regnede med at få lov til at fjerne den uden at skulle erstatte skoven. Her burde man allerede have set potentialet i, at området kunne blive et stort grønt støttepunkt i områdets planlægning - der er masser af plads til bebyggelse i landskabet rundt om.

Da man lavede lokalplanen og sendte den i høring i april i år, kom DN med et ovenud dygtigt og grundigt høringssvar, der også bad om bevaring og byudvikling uden om skoven - her ændrede man stadig ikke holdning og plan.

Det bliver først rigtigt skummelt, når man ser på, at Silkeborg kommune her i år først søgte staten om at fjerne skoven uden at lave erstatningsskov. Den gik ikke, da Miljøstyrelsen netop stillede krav herom. Det klagede Silkeborg kommune så over, men her har man vist ikke fået medhold - derfor står det klart, at vi skal takke Miljøstyrelsen for, at der kommer erstatningsskov. Det var ikke blevet til noget, hvis det stod til Silkeborg kommune. Hvordan spiller det nu sammen med Planstrategiens ord om at »skovene, naturen og vandet er vores DNA, som vi vil bygge videre på«?

Vi kan sagtens være kritiske, og planen er som den er - men pointen er, at hvis vi skal imødekomme større grønne samfundskrav, EU-krav, FNs Verdensmål, stoppe faldet i biodiversitet osv. så skal vi være smartere og bedre til at bruge de grønne ressourcer, vi har os givet. Skoven i Øster Bording og omverdenen nåede desværre at vokse fra Silkeborg kommunes planlægning - og tabte tilsyneladende. Måske vi skulle blive klogere næste gang?