Den genåbnede bro er på plads

Kom tættere på et fint lille stykke jernbanehistorie

7. februar 2020, 18.00

Den lille Stovsto Bæk midt mellem Låsby Stationsby og Galten Stationsby, som den hed i gamle dage, er nu igen til at færdes over. Omend ikke med tog, så i vandresko. Den nye træbro over vandløbet er sat på plads med kran og gjort solidt fast til det gamle brofundament i granit fra 1902.

LÅSBY/GALTEN »Den Genåbnede Bro« er på plads.

Efter 64 års pause kan man igen krydse den lille Stovsto Bæk mellem Låsby og Galten via en fast bro over det gamle jernbanespor.

Ikke en jernbanebro, som i gamle dage, men en solid gangbro i træ, der netop med kran er sænket ned over det lille vandløb. Midt på det grundsolide gamle granitfundament, som blev anlagt i forbindelse med Hammelbanens åbning i 1902.

Jernbanehistorie er spændende historie, og broen bidrager til den med en ny mulighed for som vandrer og naturven at se nærmere på de imponerende anlæg, Hammelbanen etablerede for næsten 120 år siden.

Men spørger man landskabsarkitekten Bendt Nielsen, Ry, der er med i det store sti-projekt Båndet, som broen er en del af, så er det mest spændende egentlig, at den lille håndfuld lodsejerne, der ejer jorden, har været så positive.

- Ingen har fået fem øre for det, men på begge sider af broen har der været en utrolig positiv holdning til hele projektet, fortæller Bendt Nielsen.

Planen er, at der hen på foråret holdes officiel indvielse af broen. Men den er på plads nu, bygget af firmaet Wood-Ways i Skanderborg, og man kan allerede nu trygt tage en tur over Stovsto Bæk. På vestsiden følger lidt længere ude et forløb på 300 meter ad det gamle bane-tracé.

Vandreruten Båndet løber fra Låsby Station til Skovby og på visse dele ad den gamle jernbane. Bånden og broen er blevet til i et grønt partnerskab mellem de velvillige lodsejere, kommunen og andre aktører. sinn

»Båndet« og den tilhørende bro er blevet til i et grønt partnerskab - med hjælp fra kommunen og velvillige lodsejere. Her ses efter veludført arbejde Inger Nysom, Skanderborg Kommune, projektleder Bendt Nielsen, Michael fra Woodways. Karen Lindemann, Projektforum Galten-Skovby samt Carl Ejnar og Jonna Baastrup, Låsby Østerskovgaard. Privatfoto