Heunicke havde håndskrevne noter fra nøglemøde med i Minkkommission

Få dage før sin afhøring har Magnus Heunicke afleveret håndskrevne noter om forløb med aflivning af alle mink.

26. november 2021, 20.06

Sundhedsminister Magnus Heunicke afgav fredag forklaring i Minkkommissionen. Her kom det frem, at han har afleveret sine håndskrevne noter fra et nøglemøde 3. november sidste år til kommissionen.

FREDERIKSBERG Fredag eftermiddag fik Minkkommissionens afdækning af beslutningen om at aflive alle mink i Danmark et helt nyt element. Sundhedsminister Magnus Heunickes (S) håndskrevne notesbog er nemlig dukket op.

I noterne er blandt andet nogle noter fra et møde i regeringens koordinationsudvalg 3. november sidste år. Det var mødet, hvor beslutningen blev truffet i regeringens top, om at aflive alle mink.

Indtil videre har kommissionen ikke kunne finde en skriftlig kilde fra selve mødet.

Magnus Heunicke forklarede selv, at noterne langt fra var udtømmende og ikke skulle læses som et referat. Noterne bestod af et par sætninger fra hver indlæg.

Kommissionen fik noterne præsenteret i håndskreven form, mens Heunicke sad og læste dem højt, så de kunne tydes korrekt.

I noterne stod der ikke noget, der modsagde en række mødedeltageres forklaring om, at der på mødet ikke blev drøftet, hvorvidt der var lovgrundlag til at kræve alle mink i Danmark aflivet.

Til gengæld gav de tilsyneladende et indblik i, hvordan dele af mødet forløb.

Ifølge Heunickes noter starter statsminister Mette Frederiksen (S) med at tage ordet.

Her har Heunicke noteret statsministeren for at sige, at ”der er nogen, der ikke tager det alvorligt nok” og ”hvis vi har vaccinen i vores hænder, så skal de mink slås ned.”

Adspurgt til hvordan statsministerens bemærkning, om at alle mink skulle slås ned, skulle forstås, forklarede Heunicke, at statsministerens bemærkning på mødet var formuleret som et spørgsmål.

Næste mødedeltager i noterne er Justitsministeriet departementschef, Johan Kristian Legarth. Han starter med at forklare, at justitsminister Nick Hækkerup (S) er syg og ikke deltager på mødet.

Derefter har Heunicke noteret Legarth for at ”mink slås ned”.

- Han svarer på det spørgsmål, sagde Heunicke til kommissionen med henvisning til statsministerens spørgsmål.

- Der er ikke en anden mulighed i det han fremlægger.

- Det er det, han foreslår.

Adspurgt af medlem af kommissionen Ole Spiermann, om det var en konklusion Legarth kom med, svarer Heunicke:

- Ja.

- Han skal fremlægge sagen. Sagen er den, at der ikke er anden vej ud af det her.

Adspurgt senere udlagde Heunicke Legarths indlæg som "et oplæg til diskussion", som andre så kunne erklære sig uenig i. Det var der ingen på mødet, der gjorde.

Magnus Heunickes noter dækker også over andre møder. Han forklarede, at han er en flittig note-tager fra næsten alle møder han deltager i.

Derfor fremgik det også fra noterne, at han 3. november taler med daværende fødevareminister Mogens Jensen (S) tre gange.

- Han er med på konklusionen. Det er tredje gang den dag, vi talte sammen. Og han var mere og mere med på konklusionen.

Konklusionen i dette tilfælde var, at alle mink i Danmark skulle aflives.

Noterne fra selve mødet i koordinationsudvalget var blevet indleveret til kommissionen torsdag.

Udspørger Jakob Lund Poulsen spurgte flere gange, om ikke Heunicke havde overvejet, om noterne kunne have været relevant materiale for kommissionen, som burde have været udleveret fra starten.

Heunicke henviste til, at udleveringen var sket efter rådgivning fra hans bisidder Jonas Christoffersen. Samme Christoffersen forklarede efter afhøringen de fremmødte medier, at han først kendte til noterne torsdag.

Da noterne var sendt til kommissionen så kort før Heunickes afhøring og måden, de blev fremført, medførte skarpe protester fra de advokater, der er bisiddere for andre af de relevante hovedpersoner i sagen.

Da afhøringen af Heunicke kun blev delvist færdig, blev der kun kortfattet mulighed for, at de kunne stille spørgsmål til Heunicke om materialet.

Blandt andet Asger Bagge-Jørgensen, der er bisidder for Johan Kristian Legarth, kaldte fremstillingen problematisk, hvilket flere andre tilsluttede sig.

Et af argumenterne var, at der var elementer af Heunickes noter, der ville blive sendt ud i offentligheden og være der i flere uger, inden andre ved en genafhøring af Heunicke ville få mulighed for at respondere og stille spørgsmål.

Heunickes afhøring blev ikke færdig, og der arbejdes derfor på, om han kan blive genafhørt i december eller januar.

/ritzau/