Dannebrog skal pynte i byrådssalen

21. november 2020, 08.00

FÆLLESSKABET Dannebrog bør pryde byrådssalen i Skanderborg Kommune ligesom i så mange andre kommuner. Derfor stillede jeg på vegne af Det Konservative Folkeparti forslag om netop det. Mit forslag udsprang bl.a. af de fejringer, vi har hvert år for vores udsendte soldater på den nationale flagdag 5. september. Sjældent er byrådssalen så festligt pyntet som den dag, når de rød-hvide faner fylder byrådssalen og er med til at fejre de soldater, der siden 1948 har været udsendt i dansk tjeneste. På baggrund heraf opstod tanken: Hvorfor hænger Dannebrog ikke i byrådssalen?

Heldigvis bakkede et flertal i byrådet op om det konservative forslag, og på seneste Økonomiudvalgsmøde kunne et flertal til min store glæde samles om, at Skanderborg Kommune får opstillet en fane i byrådssalen i samarbejde med Danmarks-Samfundet. Netop dette er vigtigt, da Danmarks-Samfundet overdrager fanen med et indvielsesritual som markering af, at den fremover er en del af Skanderborg Kommune.

Og hvorfor er det nu så vigtigt? Fordi vi både i gode tider som coronatider har behov for noget at samles om. Vi har til stadighed behov for en påmindelse om det, der - trods forskelligheder på tværs af værdier, religion og etnicitet - binder os sammen som borgere i Skanderborg Kommune og som danskere. Her er fælles traditioner, ritualer og symboler det kit, der kan binde os sammen.

Dannebrog kan som nationalt symbol tjene til påmindelse om fællesskab og samhørighed - også i en tid, hvor vi lever med restriktioner for samvær og krav om afstand. For Dannebrog er det symbol, vi samles om, både i medgang og modgang og ved glædelige stunder og festlige fejringer. Tænk på alt fra børnefødselsdage og Dronningens 80-års fødselsdag, til jubilæer og sportsbegivenheder. Fejringen sker altid med Dannebrog. Samtidig er Dannebrog også siden 1849 blevet et symbol på frihed og folkestyre. Derfor bør det hænge i byrådssalen.

Nogle vil måske indvende, at der er vigtigere og større sager, der haster mere. Men hvad er vigtigere, end at fastholde vores fællesskab og samhørighed? På det kommende byrådsmøde håber jeg derfor, at et flertal fortsat vil bakke op, så vores rød-hvide fane kan pynte, påminde og sætte lidt farver på en ellers fersk byrådssal.