Hal 2 i Thorning for sundhed og fællesskab

22. juni 2021, 12.56

IDRÆTSHALLER I Thorning har en gruppe ildsjæle i efterhånden en del år, kæmpet for at skaffe ørenlyd for behovet for en Hal 2. Vi hører jer - og vi både anerkender og bakker det op.

Der er pres på tiderne i den nuværende hal, og særligt i dagtimerne er det vanskeligt at komme til. Mange voksne og ældre, som er hjemme i dagtimerne, mangler et sted at kunne dyrke idræt og bevægelse. Det gør de også mange andre tidspunkter, hvor den nuværende hal er booket primært til håndbold og badminton. Men heller ikke det er der ledige timer nok til. Det er vores indtryk, at der er en stor gruppe, som gerne vil bruge hallen, men som har svært ved at komme til.

Samtidig er det et lokalt ønske, at man indretter en del af den forhåbentligt kommende hal, til et genoptræningscenter med fællesskab af fysioterapi og anden relevant behandling, i samarbejde med hallens nuværende motionscenter.

Der er fysisk langt til kommunens tilbud, og området ligger alligevel tæt på de øvrige mindre samfund i omegnen af Kjellerup. Det vil gavne den generelle sundhed - og Thorning ligger desværre meget langt nede på den liste.

Vi hilser nye borgere velkomne - og vi ønsker, at der skal være mulighed for sammenhold og bevægelse. Derfor vil vi arbejde for en hal 2 i Thorning.

Linda Lyngsøe (S) og Kuno Danielsen (DF)

Vi tror på, at en hal 2 og et genoptræningscenter vil kunne løfte det nuværende motionstilbud. Samtidig vil det give mulighed for at skabe et fælles kulturcenter i Thorning, hvor de mange foreninger kan mødes naturligt, og drage nytte af hinandens idéer og kompetencer. Det er vigtigt, at man ser det som en mulighed for at styrke fællesskab og sammenhold - også lokalt - og ikke som noget der vil være på bekostning af det allerede eksisterende.

Thorning skoledistrikt står til en nedgang af elever - hvis altså vi skal tro på prognoserne. Men vi håber at kunne være med til at gøre dem til skamme ved at bakke op om mere udvikling. Vi hilser nye borgere velkomne - og vi ønsker, at der skal være mulighed for sammenhold og bevægelse.

Derfor vil vi arbejde for en hal 2 i Thorning.

Indlæser debat...