De havde regnet det ud i 1951

Helt tilbage i 1951 forudså man, at jernbane-overskæringen på Frederiksberggade ville volde problemer

27. februar 2021, 06.04

Medlemmerne af byrådets byplanudvalg fra 1951 forudså, at jernbaneoverskæringen ville skabe trafikproblemer med tiden. "Statsbanerne har meddelt, at Sporene kan løftes 2 Meter over det nuværende Niveau, og hermed er Vejens Underførelse mulig. Der er dog endnu ikke udarbejdet noget Projekt i denne Retning," stod der dengang i Silkeborg Avis.

SILKEBORG »Denne bevogtede Overkørsel maa, hedder det, engang med Tiden afløses af en Underførelse af Gaden under Banen.«

Sådan stod der at læse i Silkeborg Avis i 1951. For datidens svar på plan- og vejudvalget havde udarbejdet en dispositionsplan med »Silkeborgs Udvikling i Fremtiden for Øje.«

Heri var man altså godt klar over, at jernbaneoverskæringen kunne skabe problemer engang i fremtid...

Læs denne artikel

- og alle andre på Midtjyllands Avis fra kun 1 krone

24 Timer

DIGITAL adgang i 24 TimerAdgang til alle artikler i 24 timer

Digital

Fuld DIGITAL adgang

Adgang til alle artikler

Adgang til e-avisen

Adgang til e-avis arkivet

Adgang til Forum Søndag

Adgang til fordele hos Læserklubben