Innovation og udvikling skal redde sundhedsvæsenet ud af historisk krise

Udgivet:11. december 2021, 08.02

Læsetid:3 minutter

Af Martin Jakobsen og Ulrich Fredberg Medlemmer af regionsrådet for hhv. Konservative og Venstre

UDVIKLING Sygehuset i Silkeborg fik i 2007 en funktion som regionens udviklingshospital, der skal udvikle »hensigtsmæssige patientforløb på tværs af specialer og sektorer« (hospital, kommune og praksislæger), »konvertere akut indlagte til planlagte ambulante« og udvikle »De praktiserende Lægers Hospital«.

Innovative projekter på sygehuset har det mål at skabe bedret kvalitet, samfundsøkonomi, patienttilfredshed, medarbejdertilfredshed og uddannelse (»Silkeborgs quintuple aim«).

Det er derfor en nødvendighed, at sygehuset i Silkeborg igen får sin egen hospitalsledelse, som tilfældet med stor succes var fra 1902-2011. Det vil sikre, at innovationen og udvikling prioriteres højt
Martin Jakobsen (K) og Ulrich Fredberg (V)

Resultaterne har skabt national (og international) opmærksomhed, som fx. »Sammedagsudredninger«, »Flexible indlæggelser«, »Hvilestole« til akut indlagte, Ultralydskanninger, der kan suppleres med CT-skanning samme dag, »Ja-Nej-klinikker«.

Kræftdiagnoser stilles hurtigere, fordi praktiserende læger har mulighed for at henvises direkte til helkrops CT-skanning (2012) eller lavdosis CT af lungerne (2015) ved uspecifikke eller vage symptomer. Helkrops-CT-ordningen blev en international stor succes, mens hospitalsledelsen og koncerndirektøren stoppede lavdosis-CT-ordningen, selv om eksperter vurderer, at flere hundrede lungekræftpatienters liv kunne reddes - hvert år.

Disse tiltag har ud over forbedret kvalitet/overlevelse, patienttilfredshed og uddannelse reduceret antal akut indlagte med 40% for visse patientgrupper, reduceret forbruget af ambulante kontroller (også hos praktiserende læger) og frigjort personaleressourcer, som der er så stor mangel på.

Man må nødvendigvis stille spørgsmålet, hvorfor disse tiltag ikke er indført (alle) andre steder?

For man kan ikke løse personalemanglen ved blot at ansætte flere og flere.

Der er ikke flere!

Beregninger har vist, at om føje år skal hele ungdomsårgangen ansættes i sundhedsvæsenet, hvis udviklingen forsætter.

Derfor skal udviklingshospitaler som Silkeborg være med til at løse de enorme udfordringer, som sundhedsvæsenet står overfor.

Det er derfor en nødvendighed, at sygehuset i Silkeborg igen får sin egen hospitalsledelse, som tilfældet med stor succes var fra 1902-2011. Det vil sikre, at innovationen og udvikling prioriteres højt, uden den fælles hospitalsledelse fjerner flere og flere ressourcer fra Silkeborg, fordi de mener at have mere brug for ressourcerne andre steder i Hospitalsenhed Midt.

Hospitalsledelsen har tydeligvis »tabt kampen om omklædningsrummet« - som det betegnes i fodbold- og håndboldverdenen, når træneren har mistet spillernes tillid. Når dette sker, kan samarbejdet ikke genoprettes. Derfor er en ny hospitalsledelse i Silkeborg uundgåelig, og det bør ske snarest.

En selvstændig hospitalsledelse i Silkeborg vil samtidig kunne danne grundlag for et langt bedre samarbejde mellem hospitalerne i Silkeborg og Viborg, hvor samarbejdet hidtil desværre har været plaget af vedvarende krav om »ressourceoverflytning« og »den fulde fusion«, hvilket har været ødelæggende for et konstruktivt og ligeværdigt samarbejde mellem de to sygehuse.

Sygehuset i Silkeborg har et økonomiske efterslæb på et stort trecifret millionbeløb sammenlignet med de andre hospitaler i regionen
Martin Jakobsen (K) og Ulrich Fredberg (V)

Regionspolitikerne har oprettet en pulje til Silkeborg på 6 millioner om året til innovation og udvikling. Hospitalsledelsen har reduceret puljen til 2 millioner, da de har prioriteret at bruge 4 millioner til driften andre steder, hvilket naturligvis i udtalt grad har reduceret muligheder for at lave den nødvendige forskning.

Det bør være et politisk krav, at de 4 millioner øjeblikkeligt tilbageføres til det bevilgede formål.

Regionen bør afsætte langt flere midler til fx flere fuldtidsforskere inden for innovation og udvikling og skabe tilstrækkelige rammer hertil. Færdiggørelse af gavlbyggeriet med 15 års forsinkelse er langt fra tilstrækkeligt og slet ikke, når byggeriet i stort omfang finansieres af tidligere bevillinger.

Sygehuset i Silkeborg har et økonomiske efterslæb på et stort trecifret millionbeløb sammenlignet med de andre hospitaler i regionen. Investeringsplanen fra 2019-2027 med 0 kroner hvert år til Silkeborg er en skamplet for regionen og må aldrig gentage sig.

Regionspolitikerne må signalere, at vi reelt vil fastholde og vil udvikle det prisbelønnede flagskib i innovation og udvikling i Silkeborg.

Det vil være den bedste løsning for sundhedsvæsenet - inkl. samfundsøkonomien, kvaliteten, arbejdsmiljøet for medarbejderne, uddannelsen - og for patienttilfredsheden.