Bevare hellere historiske bygninger der står endnu

11. juni 2021, 12.50

Illustration: Sweco

BEVARING/GENOPFØRELSE Nu skal jeg ikke gå ind i debatten om at genopføre en slot på et grundlag man dybest set ikke kender så meget til, og derfor må opføres på et mere eller mindre falsk oplæg ... Derimod vil jeg blot henlede opmærksomheden på, at byen Silkeborg stadig har enkelte bygninger tilbage i oprindelig opførelse fra 1880`erne ... For mig at se, er disse mere væsentlige at bevare af hensyn til den historiske og kulturelle værdi for byens historie og udvikling, og i kraft af deres originalitet.

Men bygninger tilhørende retsvæsenet opført i 1880´erne, som stadig står på deres grundpiller - og er en vigtig del af byens historie - har været udsat for omfattende forsøg på udslettelse af store dele af byrådet, til fordel for omfattende etagebyggeri

Niels Bøgholm

Byens historie er dog navnlig centreret omkring dens grundlæggelse omkring papirfabrikken i 1845, og heraf følgende udvikling, herunder grundlæggelse af retsvæsen mv. for Silkeborg som købstad. Noget af hovedgården og det gamle rådhus er stadig bevaret - og fredet. Men bygninger tilhørende retsvæsenet opført i 1880´erne, som stadig står på deres grundpiller - og er en vigtig del af byens historie - har været udsat for omfattende forsøg på udslettelse af store dele af byrådet, til fordel for omfattende etagebyggeri.

Læs også
Jyske Bank-fond klar med 10 millioner kroner til nyt Silkeborg Slot
+Abonnement
Læs også
Slotsmodellen rejses igen
+Abonnement

Her udviser borgmesteren ikke den samme entusiasme, som for en genopførelse af et forlængst forsvundet slot. Derimod ser han hellere nedrivning af disse historiske bygninger, og etagebyggeri i stedet.

Læs også
Leder: Et slot? Spændende! Realistisk?

Det ville klæde ham - selvom han er fra gamle Kjellerup kommune, - også at erkende Silkeborgs historie, og anskue byens historie fra en anden vinkel ... Om betydningen af, at slottet indgår i byvåbnet kan man vel anføre, at både Gjern, Them og Kjellerup også hver havde deres ....

Indlæser debat...