Erhvervsudvikling i hele Silkeborg Kommune - også i syd

Udgivet:11. januar 2022, 11.28

Læsetid:1 minut

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af René Nymann og Luis da Silva Martins Henholdsvis Knudlund Erhverv-Silkeborg Syd og formand for Virklund Lokalråd

ERHVERVSUDVIKLING Lokalt erhverv er vigtigt. Silkeborg Kommune har arbejdet benhårdt for at udvikle og tilsikre den strategi, der er lagt for vores lokale erhvervsliv. Det skal vi selvsagt forsætte med. Og gerne til stadighed udviklingsorienteret.

I forlængelse heraf er der behov for en endnu større indsats, for at styrke det lokale erhvervsliv i den sydlige del af kommunen. Det handler både om oplysning, markedsføring, fokus, praktiske forhold samt fælles sparring og samarbejde.

Der er muligheder i hele kommunen - også i Silkeborg Syd, som bør opprioriteres. En opfordring herfra. Med et ønske om at bidrage
René Nymann og Luis da Silva Martins

Der er behov for at kikke på lokalplanen for området og en ny ambitiøs vision. Samtidig ønsker erhvervsforeningen, Knudlund Erhverv i Silkeborg Syd, aktivt at tage medansvar for områdets udvikling.

Der arbejdes allerede nu ud fra et fokus på udviklingen af et attraktivt erhvervsområde i den sydlige del af kommunen, som både kan fastholde, tiltrække og uddanne kvalificeret arbejdskraft. Til gavn for både Silkeborg Kommune, virksomheder, medarbejdere og resten af lokalområdet.

Mange konkrete ideer og tanker er på tegnebrættet. Yderligere idéer og sparring ønskes.

Hermed er der også en udstrakt hånd og en vidensbank at gøre brug af.

Der er muligheder i hele kommunen - også i Silkeborg Syd, som bør opprioriteres.

En opfordring herfra. Med et ønske om at bidrage.