Lokale medier er uundværlige

22. februar 2021, 12.27

Foto: Jakob Stigsen Andersen

MEDIER Det kan ikke understreges nok, hvor vigtige vores lokale mediehuse, på tværs af Danmark, er for oplysningen og demokratiet i vores lokalsamfund. Det handler om sammenhængskraft.

Derfor vil jeg starte med at give Aksel Evin Olesen ret, når han i sit debatindlæg, benævner de lokale medier, som værende uundværlige. Godt skrevet. Det handler om at forstå vigtigheden af de lokale medier.

At vi gennem de lokale aviser får viden om de hyper-lokale tiltag og nyheder, er en vigtig faktor for vores fællesskab og forståelse af hinandens virke - både i nærområdet og på tværs af lokalområderne. Det skaber synergi og fremmer vores interaktion med hinanden.

At vi gennem de lokale aviser får viden om de hyper-lokale tiltag og nyheder, er en vigtig faktor for vores fællesskab og forståelse af hinandens virke - både i nærområdet og på tværs af lokalområderne

Luis da Silva Martins

Jeg tror på, at oplysning, aktiv deltagelse og engagement kan bidrage til vores fantastiske lokalsamfund. Ligesom vi beboere, lokalråd og politikere er med til at støtte og sikre nærdemokrati og dialog, er de lokale medier en stor del af det, at sikre dialog og fælles synergier.

Målet er, med konstruktive og involverende indsatser, at løfte lokalområderne - sammen med lokalområderne. Og det virker!

I disse dage er der stor debat om mediernes rolle, techgiganterne og publishers right. Både her i Danmark, men også - især - på internationalt plan. Kik bare down under. Det er en længere smøre, men håbet herfra er, at vores folkevalgte politikere forstår vigtigheden af deres rolle for at sikre lokalt demokrati, oplysning og forpligtelse. Forpligtelse fordi man, når man har en vis størrelse, er forpligtet til at bidrage og understøtte de værdier, der ligger til grund for vores samfund.

Jeg oplever via mine dialoger hver dag en større forståelse for nødvendigheden af relevant, nærværende og konstruktiv nyhedsformidling. Med kvalitet. Hvis vi ikke sætter ord på, bliver det taget for givet, men det er essentielt for vores samfund og skal formidles. Hermed et bidrag til det.