Fakta om kompetencer

27. september 2021, 09.46

BLOD Lægefaglig direktør Claus Brøckner Nielsen (CBN) anfører i Midtjyllands Avis 25. september, at det ikke er muligt at patienter tappes for deres blodsygdom i Silkeborg, da der »ikke længere de fornødne kompetencer«.

Det er naturligvis ukorrekt, for naturligvis er der kompetencer til at tappe patienter i Silkeborg.

Det er intet til hindrer for, at patienter kan få deres blodsygdom kontrolleret i Holstebro (eller hos egen læge), mens tapningerne kunne foregå i Silkeborg, hvorved hver patient sparer ca. 1.600 km transport om året.

CBN har ikke ønsket at forsøge at ansætte en anden speciallæge i blodsygdomme, hvilket også ville sikre, at Silkeborg igen kunne få alle 9 medicinske specialer samlet.

Hospitalsledelsen stoppede ligeledes Silkeborgs nye behandling af patienter med nerveafklemning i håndleddet (carpaltunnelsyndrom).

Her havde Silkeborg som eneste sted i landet udviklet en meget hurtig, mere skånsom og sikker metode til at behandle disse patienter ultralydvejledt med en kroget nål i stedet for den sædvanlige operation.

Hvis behandlingen i Silkeborg skulle forsætte, var det nødvendigt med en oplæring af læger i Silkeborg. Dette ønskede hospitalsledelsen ikke, da det krævede, at jeg blot én gang kom på sygehuset og deltog i to planlagte behandlinger af 1-2 timers varighed med det nødvendige, kendte udstyr.

Da CBN skriftligt blev gjort opmærksom på, at patienterne i Silkeborg (og i hele Region Midt) på grund af hospitalsledelsens beslutning ville miste denne nye skånsomme behandlingsmulighed i fremtiden, var hans korte mailsvar: »Fint«.

Indlæser debat...