Ældreområdet: På med arbejdstøjet, Lene

15. november 2019, 12.47

ÆLDREOMRÅDET I Midtjyllands Avis torsdag den 7. november havde Lene Fruelund et læserbrev angående budgetudfordringerne på Sundheds- og Ældreområdet. Og det er korrekt, at med de tilførte midler ved budgetforliget for 2020, så er udvalget stadig udfordret på at få et budget i balance. Vi har dog endnu ikke fået de endelige beløb, hvorfor vi heller ikke kender udfordringen præcist - men det bliver et tocifret millionbeløb.

I modsætning til Lene Fruelund, så er jeg glad for alle de midler, som budgetforliget giver udvalget - uden hjælp var det næsten uoverskueligt at få balance i budgettet.

Nu må udvalget så i arbejdstøjet for at finde de sidste midler, så der kan komme ro på området - det har jeg også en forhåbning om, at vi kommer, da fem af udvalgets medlemmer stemte for budget 2020 i byrådssalen. Det betyder jo også, at man accepterer budgettet, og dermed vil medvirke aktivt til at prøve at overholde det.

I samme læserbrev åbner Lene Fruelund op for, at det hele retter sig selv, hvis der kommer en influenzaepidemi. Det skulle kunne give balance i budgettet. Jeg må sige, at jeg blev noget paf over at læse den spekulation. Det er ikke sådan, jeg vil italesætte løsninger på de problemer, vi står med. Og jeg håber ikke, at det er udtryk for, at Lene Fruelund ikke vil være med til at løse problemerne på anden vis. Der er brug for konstruktivt samarbejde om at løse problemerne.

Til slut vil jeg gerne benytte lejligheden til at fortælle, at vi i år har været ekstra ihærdige med at oplyse om muligheden for at få gratis influenzavaccination, hvis man er i risikogruppen. Det vil sige alle pensionister, borgere med kronisk sygdom samt borgere med et BMI over 40. Vaccinationen kan gives af egen læge, apoteket eller Matas. Kommunen hjælper derudover med at arrangere transport eller at få booket tid, således lægen kommer i eget hjem.

Jeg ønsker alle en god vinter uden influenza.