Udvalgsstyre eller sund fornuft?

Udgivet:24. november 2022, 11.14

Læsetid:1 minut

Af Leif Mortensen. Ansvej 14 Silkeborg

UDVALGSSTYRE I et læserbrev under overskriften »Når det hele går i selvsving« fortæller fire byrådspolitikkere os, at vi har udvalgsstyre i Silkeborg og hvorledes dette fungerer. Og dette er måske selve problemets kerne, når det ene udvalg ikke ved, hvad det andet udvalg foretager sig.

Fældning af vejtræer:

Vejtræer hører ifølge kommunens budget under plan-, og vejudvalget, medens øvrige træer i kommunen hører under klima-, og miljøudvalget bortset fra træer i parker og på legepladser, der hører under kultur-, fritids-, outdoor-, og idrætsudvalget.

Er man nu så uheldig at være et vejtræ, skal man ifølge udvalget fældes (indtil andet bestemmes), medens man skal plejes og passes hvis man er et andet træ.

Man kan endda blive et af de 40 »evighedstræer«, der skal udpeges ifølge udvalgets mål. Der budgetteres endvidere med udgifter til plantning af nye træer.

En hurtig løsning af »problemet« vil være at samle alle træer under klima-, og miljøudvalget, idet dette udvalg tilsyneladende har stigende budgetter og alene udvalgsnavnet sikrer, at det ikke sker budgetreduktioner. Dette blot en lille refleksion over et begrænset budgetområde, men tilsvarende kunne laves over en lang række øvrige områder (cykelstier - skovstier, blomsterbede - vilde blomster og så videre).

Indlæser debat