19 grader: Da Silkeborg skruede ned for temperaturen

Jesper Buchhardt arbejder som energileder i Silkeborg Kommune. Han uddeler stor ros til kolleger og brugerne af kommunale bygninger, fordi det lykkedes at opnå en stor varmebesparelse, da det var allermest nødvendigt under energikrisen

Udgivet:06. juni 2023, 17.00

Læsetid:4 minutter

- Resultatet på de 15 procent har faktisk overrasket os, og på rådhuset har vi eksempelvis sparet 25 procent, siger energileder Jesper Buchhardt fra Silkeborg Kommune.

4 måneder siden

I 2022 blev energikrisen en kedelig kendsgerning, og blandt følgerne var, at regeringen anbefalede landets kommuner at skrue ned for varmen ved fyringssæsonens start sidste efterår.

Silkeborg fulgte anbefalingen, og her lykkedes det kommunen at forbruge hele 15 procent mindre varme i forhold til samme periode et år tidligere - i skoler, rådhuset og andre kommunale bygninger.

Jesper Buchhardt har mere end 10 års erfaring med at arbejde med energibesparelser og energirigtig drift, og har det seneste år været ansat i Silkeborg Kommune som energileder.

Han fortæller, at reduktionen på 15 procent i varmeforbruget skete i kølvandet på perioden med corona-nedlukninger, hvor energiforbruget i forvejen var lavt.

Europæisk opbakning

På den baggrund er energilederen ekstra imponeret over udfaldet.

- Normalt har vi god opbakning lokalt i Silkeborg Kommune til at arbejde med energibesparelser. Denne gang var der ikke alene national men også europæisk opbakning til, at der skulle spares. Det gjorde, at vores kolleger og brugere var endnu mere motiverede til at være en del af det, og derfor er det i høj grad dem, der har medvirket til at opnå besparelsen. Det jo var dem, der skulle være i det i hverdagen, siger Jesper Buchhardt om varmesparerunden, hvor reduktionen svarer til opvarmningen af 250 parcelhuse i et år.

Helt konkret blev besparelsen opnået via sænkning af rumtemperaturen fra 22 til 19 grader på blandt andet 30 kommunale skoler.

Også på rådhuset på Søvej, hvor Jesper Buchhardt selv har sit kontor, blev temperaturen sænket, og energilederen fortæller, at der var dage i vinter, hvor han måtte hoppe i en ekstra sweater og finde de tykke sokker frem.

- Resultat på de 15 procent har faktisk overrasket os, og på rådhuset har vi eksempelvis sparet 25 procent. Det var i administrationsbygningerne, at vi sparede mest. Projektet handlede om, at afværge krisen, så vi ikke kom til at mangle gas sidste vinter. Fra nu af handler det om, at vi ikke skal komme i en mangelsituation i den kommende vinter, forklarer Jesper Buchhardt.

Det seneste spare-projektet var atypisk i forhold til, hvordan Silkeborg Kommune normalvis arbejder på området.

- De seneste 10 år har vi arbejdet med energistyring og energiledelse via forskellige projekter. Normalt handler det om at fjerne energispild, fordi vi jo helst vil undgå at fyre for gråspurvene, siger Jesper Buchhardt.

- Vi ønsker at opretholde et passende komfort-niveau overfor brugere og medarbejdere i forhold til indeklima. Ved det seneste projekt sænkede vi komforten, hvilket vi normalt ikke ønsker at gøre. Reduktion af temperaturen til 19 grader var en klar sænkelse af komforten, men det var det, der gjorde det muligt at opnå den store besparelse. Jeg synes, at alle var meget villige til at yde en fælles indsats. Opbakningen var stor, fastslår Jesper Buchhardt.

Et stærkt set-up

Hans uddannelsesbaggrund er VVS-installatør.

- I Silkeborg Kommune leder jeg vores energi-team, hvor jeg sammen med to kolleger arbejder på fuld tid med installationer og energi. Vi har et tæt samarbejde med kommunens 85 tekniske service-medarbejdere, og derudover har kommunen ingeniører, VVS-installatør og el-installatør ansat. Det betyder, at vi har et stærkt set-up, når vi ønsker at udrulle projekter - eksempelvis sænkningen af rumtemperaturen til 19 grader.

Jesper Buchhardt forklarer, at øvelsen ikke var helt så enkel, som den umiddelbart kunne lyde. På den baggrund oprettede man en slags kriseberedskab i 2022.

- For eksempel skulle vi sikre, at ventilationsanlæggene ikke overtog opvarmningen, når vi skruede ned for radiatorerne. Derfor var vi det hele igennem i forhold til, hvilke konsekvenser det havde at skrue ned for varmen. Det var et kæmpe stort arbejde, idet vi skulle rundt og skrue temperaturen ned på hver enkelt radiator, forklarer Jesper Buchhardt.

Lukket for varmen

Energilederen peger på, at spareøvelsen ikke er afsluttet, selv om vi har ramt den lunere tid på året.

- Projektet er på hold, og faktisk har vi nu lukket for hovedhanen så at sige. Det betyder, at der nu er totalt lukket for varmen. Det plejer vi ellers ikke, fordi vi har så mange intelligente anlæg, som automatisk måler temperaturen udenfor og på den baggrund lukker for varmetilførslen, fortæller Jesper Buchhardt.

- Der kan være situationer, hvor natten er kold, hvor varmeanlægget går i gang automatisk og opvarmer bygningen forud for en morgen, hvor solen måske står på allerede fra klokken syv. Det vil vi gerne sikre os ikke sker, og ud fra temperatursænkningen fra 22 til 19 grader er vi overbevist om, at der ikke bliver for koldt i bygningerne i sommer. Derfor turde vi dreje hovedhanen her i maj, forklarer Jesper Buchhardt.

- Alt i alt er det effekterne af en central ejendomsdrift, som arbejder målrettet med energiledelse. Fremover vil vi arbejde med flere indsatser, hvor vi fjerner energispild - med det fokus, at komforten ikke skal forringes, siger Jesper Buchhardt, energileder i Silkeborg Kommune.

Varmebesparelsen blev opnået via sænkning af rumtemperaturen fra 22 til 19 grader i blandt andet 30 kommunale skoler, 70 kommunale børneinstitutioner og administrationsbygninger.