Lungekræftpatienters liv er tabt på gulvet pga. dårlige beslutninger i Region Midt

6. april 2021, 12.46

SKANNINGER Danmark har været for langsomme til at stille lungekræftdiagnoser, så dødeligheden er alt for høj i forhold til lande, vi sammenlignes med.

Sundhedsstyrelsen har i et svar til Sundhedsministeren (SPM 1813, d 8.10.2020) udtalt, at der for »patienter med uspecifikke symptomer« (dvs hverdagssymptomer som fx hoste, åndenød, skuldersmerter) »uden konkret mistanke om kræft, er der uklarheder omkring diagnostikken.« Det kaldes det tredje diagnostiske spor, hvor sandsynligheden for lungekræft kun er få procent. For denne gruppe udtaler Sundhedsstyrelsen endvidere, at »der vil typisk vælges billeddiagnostisk modalitet fx røntgen ud fra en konkret vurdering«.

Lukningen af tilbuddet om lavdosis CT-skanning har med stor sandsynligvis kostet flere lungekræftpatienter livet. Og det forsætter det med, indtil regionsrådet beslutter at genoptage tilbuddet

Kristian Pihl Lorentzen (V) og Ulrich Fredberg (V)

Den tidligere regering lavede en »Jo før - jo bedre«-plan, hvor de praktiserende læger skulle have mulighed for at henvise direkte til CT-skanninger.

I Silkeborg tilbød man derfor de praktiserende læger, at de ud fra en konkret vurdering kunne henvise direkte til lavdosis CT i stedet for almindelig røntgen af lungerne i det tredje diagnostiske spor.

Resultaterne var så gode, at flere hundrede lungekræftpatienters liv kunne reddes hvert år, hvis hele landet kunne opnå samme resultater med diagnostik i de tidligste stadier af sygdommen, hvor helbredelsesmulighederne er gode - i givet fald et historisk løft i patientsikkerheden.

Alligevel valgte hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt og direktionen i Region Midt at lukke for lavdosis CT-tilbuddet i Silkeborg med den tragikomiske begrundelse, at det var en brist i patientsikkerheden, og Anders Kühnau udtalte »Godt vi stoppede med lavdosis CT i Silkeborg« (Sundhedspolitisk Tidsskrift 25.11.2020).

Direktionen påstod, at de praktiserende læger brugte lavdosis CT-skanning i stedet for at henvise til Lungekræftpakken med højdosis kontrastforstærket CT-skanning, hvilket alle de praktiserende læger klart afviste.

Udviklingen i antallet af røntgen af lungerne og højdosis CT-skanninger i Silkeborg dokumenterede ligeledes klart, at de praktiserende læger havde ret - de udskiftede røntgen med lavdosis CT, hvilket forklarer de unikke resultater!

Lukningen af tilbuddet om lavdosis CT-skanning har med stor sandsynligvis kostet flere lungekræftpatienter livet. Og det forsætter det med, indtil regionsrådet beslutter at genoptage tilbuddet.

Lavdosis CT-tilbuddet i Silkeborg bør indføres snarest, og ikke afvente, man finder ud af, om/hvornår tilbuddet skal udrulles til hele landet.

Ellers risikerer endnu flere lungekræftpatienter unødigt at mister livet pga. de forkerte beslutninger i Region Midt.

Indlæser debat...