Forlig indgået om ny læreruddannelse

Udgivet:20. september 2022, 10.28

Læsetid:2 minutter

Foto: Jakob Stigsen Andersen

Af Gitte Willumsen Medlem af Folketinget og byrådet i Silkeborg (K)

UDDANNELSE Som uddannet lærer fra Silkeborg Seminarium med mere end 25 års erfaring bag katederet, er vores skoler og lærere hjerteblod for mig.

Derfor er det også lidt af et drømmejob at få lov at være med til at forme fremtidens læreruddannelse. På den baggrund er jeg stolt over, som uddannelsesordfører for Det Konservative Folkeparti, at indgå i et bredt forlig om en ny og bedre læreruddannelse.

Helt overordnet er der i den nye aftale flere timer til de lærerstuderende, mere praktik og større økonomi til at sikre uddannelsens kvalitet.

Der tilføres således 125 mio. kr. allerede fra 2023 og 200 mio. kr. årligt fra 2024. Der er tale om et tiltrængt og markant løft.

Konkret skal de lærerstuderende have mellem to og fire timer mere undervisning om ugen. Der kommer praktik på alle fire år, og der kommer mere øvelsesbaseret undervisning i for eksempel klasseledelse, inklusion og skole-hjem-samarbejde. Praktikforløbene skal godkendes undervejs, så det sikres, at lærerne også er rustede til undervisningen i klassen. Der sker også en forenkling af de nuværende fagbeskrivelser, ligesom der kommer klare formål for uddannelsen, der gerne skulle give den enkelte underviser og uddannelsesstedet mere frihed.

Et omdrejningspunkt for aftalen om den nye uddannelse har selvfølgelig været det store frafald, der har været på uddannelsen, samt udsigterne til generel mangel på lærere. Set fra min stol skal uddannelsen og jobbet som lærer være attraktivt, for vi har som samfund i den grad brug for dygtige og engagerede lærere. Derfor er det vigtigt, at der kommer en øget faglighed og at de nye lærere bliver klædt bedre på til at løse de krævende opgaver, som vi møder i lærergerningen.

Personligt, som konservativ uddannelsesordfører, har jeg lagt vægt på, at fagligheden er styrket, at der kommer større fokus på læsning og ordblindhed, og at undervisningen på læreruddannelsen knyttes bedre sammen med praktikken. Gennem årene vil den opmærksomme læser af nærværende avis have noteret sig, at jeg har skrevet en del læserbreve om mere fokus på ordblinde. Det arbejde er slet ikke i mål, men at lærerne er klædt på til at løse opgaven er et vigtigt grundlag for bedre undervisning af ordblinde.

Da jeg dimitterede som lærer, var det med stolthed og høj faglighed. Den følelse håber jeg også, at fremtidens lærere vil have med baggrund i den nye uddannelse.

Indlæser debat