Få styr på vandløbs-natur og meget mere

27. oktober 2020, 12.33

GUDENÅEN Vedr. indlæg fra Danmarks Naturfredningsforening 21. oktober.

Talrige indlæg fra alle kanter for at få styr på noget affødt af problemer vedr. Gudenåen har været trykt. Indlæggene er præget af gode viljer, men uden at tage højde for følgende: Der er absolut ikke tanke for, at verden, naturen og befolkningstætheden ændrer sig. Altså: ændrede eksistensbetingelser.

Færdselsreglerne fra automobilets indtog på de jyske grusveje til i dag er ændret. Man indså nødvendigheden. Både befolkningsmæssigt, trafikmæssigt og klimamæssigt sker der forandringer, så love og adfærd må ændres - og i øvrigt ret konstant.

Alle ønsker vi natur bevaret, uden at vi reelt er klar over, hvad en picnictur i en vild/urørt skov en søndag eftermiddag vil sige. Først og sidst: vi ville ikke møde et menneske, thi vild natur er de fleste steder ufremkommeligt. Kort og godt.

Da svin rodede frit i skovene for 200 år siden, hæmmedes opvæksten af næste skovgeneration. Der kom regler. Danmark er på 43.000 kvadratkilometer, hvilket er et lovligt lille areal til voksende byer, krav til vejsystem, plads til knap 6 millioner beboere og deres fritidsaktiviteter. Grønne organisationer, bymenneskets ønskeseddel, naturromantikeres drømme og visse seriøse problemknusere glemmer at acceptere dette pladskrav - eller nægter at tage stilling til denne kendsgerning. Derfor opstår der kun uro og ingen løsninger.

Ingen har bygget et ulovligt sted. Ej heller Svostrup Kro eller villaer langs Silkeborg Langsø. Byernes størrelse er sket efter offentligt ønske eller nye lokalplaner. Og disse er fulgt. Regler om vandløbs vedligehold var i overensstemmelse med tidligere tiders forhold. Og forholdene er ændret: Mere nedbør, mildere vintre, tildækning af rå og vandsugende jordarealer med fliser, asfalt samt bygninger er gennemført, »import« af vandremusling med konsekvenser. Præmisserne er ganske ændrede - noget grundet menneskets eget fejlskøn eller misforstået ønskeseddel, - andet uforskyldt, men stædighed i fastholdelse af »gældende love og henstillinger« er man ikke kvik nok til at ændre som partner til naturens ændringer, men laver ganske tåbelige debatter, der kun fylder avispapir. Det er direkte uintelligent og afføder borgmesterens behov for med sund fornuft, at lave praktiske afgørelser af enevældig karakter.

I DN´s nævnte indslag er der ej heller skygge af brugbare modeller men megen snak. Intet forslag er nævnt, så har man ikke skudt sig i foden endnu. Heldigvis. Men man har endnu engang råbt: »Giv os naturen tilbage« - hvilket er en umulighed og et religiøst mantra - alene grundet befolkningstilvæksten.

Læs også
Få nu styr på vores vandløbsnatur

Sæt jer ned og tal ordentligt og praktisk med hinanden. Så er der store chancer for at nå et håndterbart resultat. Det er svært fortsat at være tilskuer/tilhører til replikskifterne i børnehavens sandkasse.

Bedste hils og forhåbninger med et seriøst forsøg.