Tag konsekvensen og støt bevaring af justitsbygningerne

8. januar 2021, 12.35

BEVARINGSINDSATS Martin Jakobsen, konservativt byrådsmedlem, påpeger i onsdagens avis mangel på oversigt over bevaringsværdige bygninger i kommunen, og opgiver et par eksempler. Han forsøger her spagt at gøre opmærksom på, at der nok fremtidig bør tages større hensyn til nedrivninger i kommunen. Det kan jeg naturligvis kun være enig i. Men det lyder hult.

For det havde unægtelig klædt Jakobsen, hvis hans parti indtog samme kritiske holdning til nedrivning af historiske bygninger - også i Silkeborg by.

Det havde været kendt længe, at politistationen skulle flytte, og således derefter kunne indgå i en samlet historisk plan for justitsområdet. På trods af dette var Jakobsen dog ikke imod nedrivning af politimester- og dommerboligen. Først da der havde været debat og protester omkring nedrivninger, til fordel for fantasiløst byggeprojekt- og officielt blev bekendtgjort at politistationen skulle flytte, foranledigede dét Jakobsen til at henstille til byrådskollegaer om at udsætte lokalplansforhandling.

For det havde unægtelig klædt Jakobsen, hvis hans parti indtog samme kritiske holdning til nedrivning af historiske bygninger - også i Silkeborg by

Niels Bøgholm

Det fortjener han en vis kredit for, - han var oppe imod stærke kræfter som borgmesterens højre hånd, Hans Okholm fra SF, og den radikale Johan Brødsgaard, der sammen med Venstre jo altid ligger i overhalingsbanen, hvor alt må vige hensynsløst, for nye byggeprojekter.

Jeg er absolut íkke enig med Martin Jakobsen i, at der findes mange historiske bygninger i Silkeborg by. Bygningerne tilhører de få og er vurderet historisk, bygningsmæssigt og kulturelt bevaringsværdig, af Kultur- og Slotsstyrelsen - styrelsen som varetager landets kulturarv.

Herunder også de 8 fredede bygninger i Gl. Kjellerup kommune, og de 4 i Silkeborg by.

Disse bygninger kunne sammen med de nærliggende fredede jernbanebroer, de bagved beliggende gamle villaer og vandrehjemmet, indgå i en samlet plan. Den tidligere politi-parkeringsplads grænsende op til den gamle jernbaneviadukt på Åhavevej, omdannes til et grønt beplantet område.

Læs også
Vi har behov for nyt atlas med bevaringsværdige bygninger

Måske med forøget - men begrænset - adgang til åen. Desuden en eliminering af Rosenørns Allé som trafikvej. Samlet integreret, kunne dette komme til at udgøre en både historisk, kulturelt og rekreativ bydelsområde.

Det er derfor ønskværdig, hvis Jakobsen vil tage konsekvensen af sine tanker og tilkendegive, at De Konservative er for bevarelse af den historiske og kulturelle værdi, der her repræsenteres af de tre justitsbygninger. Dermed leve op til bemærkningerne i sit indlæg om bevarelse af bygninger, » som har en vigtig historie at fortælle os om vores fortid«!