Silkeborgenser er blevet jurist

9. juli 2020, 13.00

Asger Gram-Hansen starter den 1. august som udbudsjurist hos Servicemægleren A/S, i Aarhus, hvor han skal stå for at håndtere en lang række forskellige udbudsprocesser fra A-Z og han forbliver derfor boende i Aarhus.

UDDANNELSE: Silkeborgenseren Asger Gram-Hansen har på normeret tid afsluttet sin videregående uddannelse, som cand.jur.

Han skrev speciale om dannelsen af konsortier set i lyset af vejstribesagen, hvor han beskriver en lang række problematikker, hvad angår forholdet mellem konkurrence- og udbudsret i forhold til konsortier.

Specialet blev vurderet til et 12-tal.

Under sin uddannelse fik Asger Gram-Hansen tilbage i 2018 et legat til at tage i praktik ved EU-domstolen i Luxembourg. Her arbejdede han under den forhenværende højesteretsdommer og nuværende EU-dommer Lars Bay Larsen og fik derigennem interesse for EU-retten.