Grauballe-manden har fået egen sti

Kulturhistorisk vandresti går fra Grauballe til Nebel Mose

13. oktober 2014, 11.52

Det var professor P.V. Glob, der i 1952 forestod udgravningen af det meget velbevarede lig af Grauballe-manden. Fotoet her er dog fra to år forinden, hvor professor Glob var på vej til fundstedet for Tollundmanden. Foto: Udlånt af Moesgård Museum

GRAUBALLE Søndag den 26. oktober indvier Gjern Natur en sti til Grauballemandens findested, nemlig Nebel Mose syd for Grauballe.

Gjern Natur har tidligere været med til at anlægge flere stier i spændende naturområder i Søhøjlandet, og denne gang gælder det altså en sti til et kulturhistorisk sted, der samtidig er endnu et naturskønt område.

Stien er kommet i stand i et samarbejde med Grauballe Lokalråd og lokale lodsejere.

Mange fund i Grauballe

Ved indvielsen vil museumsformidler Mette Bundgård fra Silkeborg Museum fortælle nærmere om Grauballemanden, der blev fundet i 1952, samt komme ind på de arkæologiske udgravninger, der er lavet i udkanten af Grauballe. Her er fundet udstrakte anlægsspor fra en større jernalderbebyggelse fra yngre romersk jernalder.

Den nye sti kommer til at gå fra udkanten af Grauballe, helt nøjagtigt fra Stadion på Nebelvej. Det første stykke følger ruten Nebelvej, men drejer så først ind på en grusvej og derefter går stien i markskel videre frem til mosen.

Det er Jens Ebbesen og Peter Bønløkke Thomsen, der velvilligt har lagt jord til denne del af stien og givet adgang til mosen, og dermed har muliggjort projektet.

Der er tale om en trampesti, der går i kanten af marker, så man ikke kommer til at ødelægge afgrøder eller at skulle færdes på tværs af afgrøder, og det håber alle parter, vil blive overholdt af de besøgende.

Kultursamvirke-penge

Der har i flere år været en lille sti fra Nebelvej til Nebel mose og begge steder er der af Gjern Lokalhistoriske Arkiv opsat Historien Hallo markeringspæle, hvor man kan få fortalt lidt om fundet. Økonomisk er projektet finansieret af en gave, som Gjern Natur modtog fra Kultursamvirket i den tidligere Gjern Kommune for et par år siden. Pengene blev i første omgang hensat til et projekt, der kunne være til gavn for hele området af tidligere Gjern Kommune, et projekt, der både skulle afspejle naturen men samtidig også noget kulturelt. Her fandt Gjern Natur et oplagt emne med den kendte Grauballemand og mosen, hvor han blev fundet.

Gjern Natur har opsat markerings- og infoskilte langs ruten, hvor der fortælles lidt om fundet af Grauballemanden og om den nyeste forskning omkring moseliget.

Indvielsesturen starter klokken 10 ved Stadion på Nebelvej, og herfra vandrer man til mosen og retur. Turen er på i alt lidt over fire km og er ikke egnet for barnevogne eller kørestolebrugere.

Det var tørvegraver Tage Busk Sørensen, der fandt moseliget i Nebel Mose den 26. april 1952. Egnens oldtidsforsker læge Ulrik Balslev hidkaldte professor P. V. Glob i Århus, der dagen efter ankom til mosen. Det blev besluttet at tage moseliget med til Århus. Med hjælp af syv lokale mænd blev moseliget gravet nogenlunde fri med en klump tørv beskyttende omkring sig, og der blev skubbet et stykke bliktagpalde ind under ham, hvorefter han blev transporteret til Aarhus. Foto: Udlånt af Moesgård Museum
Der er opsat markeringspæle for den ny vandresti til Nebel Mose, så man let kan finde vej.
Læs også
En voldsom død