Lav et seriøst forarbejde inden beslutning om solcellepark

29. november 2021, 14.03

SOLCELLER Åbent brev til kommunalbestyrelsen og borgmesteren i Skanderborg.

Et kompliment til Miljø- og Planudvalget, der på oplæg fra borgere og ansatte nu har formuleret et standardiseret grundlag for vurdering af en ansøgning om solcellepark.

Uge-Bladet Skanderborg skriver 21.november, at formanden for Miljø-og Planudvalget bekræfter, der er vedtaget en standard der har både målsætning og kriterier til brug for etablering af solcelleanlæg/park. Senere skal der udarbejdes noget tilsvarende for bedømmelse af ansøgninger om etablering af vindmøller. Forslaget videresendes nu til Økonomiudvalget/borgmesteren og kommunalbestyrelsen.

Det er ikke bæredygtigt og respektfuldt, at en godkendelse af en solcellepark går hen og bliver en ren politisk skueproces

Bent Jensen og Else Larsen

Opfordringen fra os borgere er fortsat, at den fremadrettede proces og bæredygtige udvikling, skal ske efter en overordnet, klog og bæredygtig helhedsplan, som tager alle parametre i betragtning: landskabsværdier, en i forvejen eksisterende belastning - motorvej, vindmøller, kommende letbane - samt lokalsamfundets eget ønske om udvikling. Ry området har stor national værdi og udgør et stort rammeområde, hvor de geologiske landskabsformer, deres indbyrdes overgange og landskabelige sammenhænge ikke må forringes.

Læs også
Udsigt til solceller så langt øjet rækker
Abonnement

De rammer, der nu lægges for afvejning, i relation til energimål 2030, skal også indeholde, at der sker en reel opprioritering af mulighed for solceller på privat tag, facader og bygninger, samt industriområder og lignende.

Andre forhold, der skal respekteres, er fredninger, infrastruktur, Natura 2000 og interesser under Naturstyrelsen. I en helhedsplan kan der sammen med borgerne og erhvervslivet indtænkes praksis for at motivere til, at man gør en forskel ved at tage ansvar for projekter.

Man kommer længere gennem fællesskaber, troværdighed og samarbejde, hvor der tages ansvar. Skanderborg Kommune har en politisk vision. »Mennesker møder mennesker«, der udtrykker en måde at drive kommune på og en holdning til samarbejdet mellem kommune og borgere, politikere og ansatte.

Læs også
Endnu mere skepsis overfor solcelleparker
Abonnement

Kære borgmester og kommunalbestyrelse, gør nu det nødvendige forarbejde seriøst. Afvej faktuelt alternativer på fordele og ulemper.

Det er ikke bæredygtigt og respektfuldt, at en godkendelse af en solcellepark går hen og bliver en ren politisk skueproces.

Indlæser debat