Borgmester: Lad os lave en landsbytænketank

Landsbykonference fører til borgmester-forslag om at nedsætte en særlig tænketank

23. september 2020, 11.12

Konferencen var arrangeret af borgere bosiddende i nogle af Skanderborg Kommunes 42 landsbyer. Her talte borgmester Frands Fischer (S) (t.v.) blandt andre med Aslaug Færch (t.h.), som driver Himmelbjerggården.

RY Udvikling af fællesskaber, robuste lokalsamfund og videndeling var på programmet, da den første landsbykonference i kommunens historie løb af stablen på Himmelbjerggården i weekenden. Under overskriften: Fremtidens landsbyer er grønne, sunde, robuste & fulde af liv mødtes ildsjæle og interessenter i og omkring kommunens landsbyer med blandt andre flere lokalpolitikere for at sætte landsbyerne på dagsordenen efter mange år med fokus på udvikling af kommunens store byer. Et af de centrale spørgsmål var: Hvordan styrker vi et ligeværdigt samarbejde imellem landsbyboere, politikere og embedsværk omkring udvikling af fremtidens robuste lokalsamfund.

- På landet findes en lang tradition for aktivt at tage vare på en række samfundsopgaver og dyrke fællesskabet. Der er så mange ressourcer herude. Dybest set handler det om, hvordan vi understøtter hinanden, så vi får det bedste frem i hinanden. Fælles viden og forståelse kombineret med hyggeligt samvær - er et godt udgangspunkt. lød det fra Pil Brudager og Helene Simoni Thorup, som var med til at arrangere landsbykonferencen.

Bedre samspil

Det førte blandt andet til, at borgmester Frands Fischer, rakte en hånd ud til landsbyerne.

- Vi har en kæmpestor mangfoldighed i Skanderborg kommune. Det viser dagen i dag tydeligt. Som Kommune vil vi gerne være i dialog med borgerne og understøtte vores landdistrikter, så jeg vil gerne invitere interesserede ind i en arbejdsgruppe eller tænketank, hvor vi kan mødes og tale om, hvordan vi ”spiller” hinanden bedre”, sagde borgmesteren som den seneste tid har fået mange hårde ord med på vejen af oprørte landsbyboere, som er utilfredse med flertallet i byrådets ønske om at lukke landsbyskoler i Bjedstrup og Hylke i forbindelse med en ny og mere rentabel skolestruktur. bes