Sygehusene: Ny organisering giver ikke flere penge til patientbehandling

21. september 2019, 08.05

Foto: Region Midtjylland

SPARERUNDE Spareplaner til mange millioner kr. giver naturligt anledning til diskussion, frustration og utilfredshed. Således også i det aktuelle tilfælde i Hospitalsenhed Midt, hvor der pt. mangler 50 mio. kr. i 2020. Det er mange penge, og det kræver en stor indsats fra både ledere og medarbejdere at få økonomien til at hænge sammen. Prioritering er et vilkår, når det gælder hospitalsdrift, og den opgave har hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt taget på sig, hvilket helt stemmer overens med mine forventninger til vores ledelser.

Samtidig vil jeg gerne pointere, at nedskæringerne på det ambulante område ikke er hospitalsledelsens opfindelse. Det er faktisk Regionsrådet, der står bag den beslutning. Nu er det så hospitalsledelsens opgave at føre beslutningen ud i livet. Det er ikke en opgave, som alle steder giver ros - men ikke desto mindre en opgave, som Regionsrådet har bedt hospitalsledelserne om at udføre.

Besparelser og omlægninger giver debat. Jeg har med tilfredshed bemærket, at hospitalsledelsen søger dialogen med medarbejdere og ledere i Silkeborg. Dialog er vigtig - ja helt afgørende for at komme videre. Jeg vil derfor gerne opfordre alle til at gå konstruktivt ind i debatten.

Hospitalsledelsen i Hospitalsenhed Midt er i færd med at løse en svær opgave. Jeg har fuld tillid til hospitalsledelsens håndtering af den vanskelige situation - inklusiv at finde en balance mellem hensynet til de mange afdelinger i hospitalsenheden, der rammes af besparelser.